HPB: Het bijzondere leven en de invloed van Helena Blavatsky / Sylvia Cranston, Carey Williams (research assistent)

bestel boek

Tweede, herziene druk 2008

© 2008  Theosophical University Press Agency, Den Haag

 

      Inhoudsopgave     

 

Noten – Deel 6. Perspectieven openen zich in het Westen

 

Afkortingen:  
Adyar archief Archief van de Theosophical Society, Adyar, Madras, India
Cranston archief Archief van Sylvia Cranston, Santa Barbara, Californië
De Zirkoff archief Archief van Boris de Zirkoff, Theosophical Society, Wheaton, Illinois
Pasadena archief Archief van de Theosophical Society, Pasadena, Californië
TC Bombay The Theosophy Company, Bombay, India
TC Los Angeles The Theosophy Company, Los Angeles, Californië
TPH Adyar The Theosophical Publishing House Ltd., Adyar, Madras, India
TPH Londen The Theosophical Publishing House Ltd., Londen
TPH Wheaton The Theosophical Publishing House Ltd., Wheaton, Illinois
TUP Den Haag Theosophical University Press Agency, Den Haag
TUP Pasadena Theosophical University Press, Pasadena, Californië


1. Hartmann, ‘Autobiography of Dr. Franz Hartmann’, 19-20; Wachtmeister, Reminiscences of H.P. Blavatsky and The Secret Doctrine, 113

2. Mahatma’s M en KH, De Mahatma Brieven aan A.P. Sinnett, 17, 50

3. Blavatsky, The Letters of H.P. Blavatsky to A.P. Sinnett, 105

4. Blavatsky, The Letters of H.P. Blavatsky to A.P. Sinnett, 112

5. Blavatsky, The Secret Doctrine, De Zirkoff uitgave, 1:12-13

6. Wachtmeister, Reminiscences of H.P. Blavatsky and The Secret Doctrine, 99

7. Blavatsky, ‘Have Animals Souls?’, The Theosophist, januari-maart 1886, 243-49, 295-302, 348-54; herdrukt in Modern Ignorance of Life and Soul (HPB Pamphlet Series), TC Los Angeles; ook in H.P. Blavatsky Collected Writings, 7:12-49

8. The New York Times Magazine, 31 december 1979

9. Muriel Dowding, Beauty – Not the Beast, Londen, Neville Spearman, 1980; ook TPH Wheaton, 1982

10. The Path, november 1893, 246-47; The American Theosophist, herfst 1937

11. Wachtmeister, Reminiscences of H.P. Blavatsky and The Secret Doctrine, 9

12. Wachtmeister, Reminiscences of H.P. Blavatsky and The Secret Doctrine, 26-27

13. Wachtmeister, Reminiscences of H.P. Blavatsky and The Secret Doctrine, 42-43; Bertram Keightley, gaat in zijn Reminiscences of H.P.B. (18-19, 26-27) in detail in op deze methode van HPB bij het trainen van haar leerlingen.

14. Blavatsky, ‘H.P.B. on the S.P.R. Report’, The Theosophist, augustus 1931, 663

15. Wachtmeister, Reminiscences of H.P. Blavatsky and The Secret Doctrine, 18

16. Jirah Dewey Buck, Modern World Movements, 57

17. Mahatma’s M en KH, De Mahatma Brieven aan A.P. Sinnett, aanhangsel, brief van HPB aan Sinnett, gedateerd 6 januari 1886, 532-36

18. Blavatsky, The Secret Doctrine, De Zirkoff editie, 1:13-22

19. Blavatsky, The Secret Doctrine, De Zirkoff editie, 1:13-22

20. Wachtmeister, ‘A New Year’s Greeting’, Theosophical Siftings, Londen, 1891, 3:3-4

21. Blavatsky, The Letters of H.P. Blavatsky to A.P. Sinnett, 312-13

22. Blavatsky, The letters of H.P. Blavatsky to A.P. Sinnett, 289-90

23. Wachtmeister, Reminiscences of H.P. Blavatsky and The Secret Doctrine, 24-25

24. Wachtmeister, Reminiscences of H.P. Blavatsky and The Secret Doctrine, 15-16

25. Wachtmeister, Reminiscences of H.P. Blavatsky and The Secret Doctrine, 42

26. Wachtmeister, Reminiscences of H.P. Blavatsky and The Secret Doctrine, 42

27. C. Wachtmeister, ‘Madame Blavatsky, A Personal Reminiscence’, The Occult Review, Londen, maart 1914, 139, 142

28. ‘Two H.P.B. letters’, brief aan Sergej Alexandrovitsj, The Theosophist, l mei 1959, 87

29. Solovyoff, A Modern Priestess of Isis

30. P.D. Ouspensky, The Fourth Dimension, 3de uitgave, 88-96

31. Solovyoff, A Modern Priestess of Isis, 10-12, 21, 22, 29

32. Beatrice Hastings, Solovyoff’s Fraud: Being A Critical Analysis of the Book ‘A Modern Priestess of Isis’, Edmonton, Canada, 1988, 58; hierna genoemd Solovyoff’s Fraud

33. Solovyoff, A Modern Priestess of Isis, 12, 24, 65

34. Arundale, My Guest – H.P. Blavatsky, 29-30; Hastings, Solovyoff’s Fraud, 59

35. Hastings, Solovyoff’s Fraud, 59

36. De foto was oorspronkelijk in het bezit van de echtgenote van Judge, die zijn theosofische bezittingen naliet aan de United Lodge of Theosophists in New York City

37. Eglinton, A Memoir of æ, 13

38. Solovyoff, A Modern Priestess of Isis, 15, 22, 27

39. Blavatsky, ‘Letters of H.P. Blavatsky, VII’, The Path, juni 1895, 76

40. Vera Petrovna Jelihovsky, ‘Helena Petrovna Blavatsky’, Lucifer, december 1894, 278-79

41. Solovyoff, A Modern Priestess of Isis, 97

42. Zjelikovsky, Jelena Petrovna Blavatskaja i Sovremennij zjrets istiny, 52

43. Solovyoff, A Modern Priestess of Isis, 173-75

44. Solovyoff, A Modern Priestess of Isis, 288-89

45. Solovyoff, A Modern Priestess of Isis, xv

46. Solovyoff, A Modern Priestess of Isis, 346-47

47. Zjelikovsky, Jelena Petrovna Blavatskaja i Sovremennij zjrets istiny, 33

48. Zjelikovsky, Jelena Petrovna Blavatskaja i Sovremennij zjrets istiny, 31-32

49. Olcott, Old Diary Leaves, 2:373-467

50. Solovyoff, A Modern Priestess of Isis, 312

51. Blavatsky, The Letters of H.P. Blavatsky to A.P. Sinnett, 172

52. Solovyoff, A Modern Priestess of Isis, 313; Zjelikovsky, Jelena Petrovna Blavatskaja i Sovremennij zjrets istiny, 123

53. Zjelikovsky, Jelena Petrovna Blavatskaja i Sovremennij zjrets istiny, 125

54. Zjelikovsky, Jelena Petrovna Blavatskaja i Sovremennij zjrets istiny, 53

55. Blavatsky, H.P. Blavatsky Collected Writings, 1:537

56. Edward Kasinec en Boris Kerdimun, ‘Occult Literature in Russia’, in Maurice Tuchman (red.), The Spiritual in Art: Abstract Paintings 1890-1985, 361-66

57. Wachtmeister, Reminiscences of H.P. Blavatsky and The Secret Doctrine, 94-95

58. Wachtmeister, Reminiscences of H.P. Blavatsky and The Secret Doctrine, 50-51

59. Blavatsky, ‘Letters of H.P. Blavatsky, X’, The Path, september 1895, 171

60. N.D. Khandalavala, ‘H.P. Blavatsky and Her Masters’, The Theosophist, oktober 1898, 22

61. Wachtmeister, Reminiscences of H.P. Blavatsky and The Secret Doctrine, 58

62. The Theosophical Movement 1875-1950, 132

63. Buck, Modern World Movements, 56

64. Buck, Modern World Movements, 56

65. J.D. Buck, ‘H.P. Blavatsky As Seen Through Her Work’, Lucifer, 15 juni 1891, 308

66. J. Ralston Skinner, Key to the Hebrew and Egyptian Mystery in the Source of Measures; H.P. Blavatsky Collected Writings, 13:402-5

67. The American Theosophist, juli 1979, 247

68. The American Theosophist, juli 1979, 247

69. Blavatsky, De Geheime Leer, 1:335-36; 2:636-38, 680

70. Blavatsky, The Letters of H.P. Blavatsky to A.P. Sinnett, 227

71. ‘The Mysterious Hand’, The Theosophist, april 1887, 391-93

72. Wachtmeister, Reminiscences of H.P. Blavatsky and The Secret Doctrine, 54-55

73. Wachtmeister, Reminiscences of H.P. Blavatsky and The Secret Doctrine, 77

74. Bertram Keightley, Reminiscences of H.P.B., 5

75. Blavatsky, The Letters of H.P. Blavatsky to A.P. Sinnett, 205

76. ‘Theosophy in the West’, The Theosophist, juli 1891, 585 (herdruk van een lezing door Bertram Keightley, Adyar conventie)

77. ‘Extract of a Letter from H.P.B. to a London Group, 1887’, The Theosophist, juli 1988, 387

78. Wachtmeister, Reminiscences of H.P. Blavatsky and The Secret Doctrine, 60-62

79. Wachtmeister, Reminiscences of H.P. Blavatsky and The Secret Doctrine, 64-67

80. Blavatsky, De Geheime Leer, 1:612-13

81. NASA, Jet Propulsion Laboratory (JPL), 15 december 1982, 82-92

82. Wachtmeister, Reminiscences of H.P. Blavatsky and The Secret Doctrine, 78

83. Olcott, Old Diary Leaves, 1:26

84. The Theosophical Journal, Londen, november-december 1962, 7

85. Bertram Keightley, Reminiscences of H.P.B., 10

86. Wachtmeister, Reminiscences of H.P. Blavatsky and The Secret Doctrine, 77-82; Keightley, Reminiscences of H.P.B., 13-26

87. ‘Dr. Keightley Speaks’, The New York Times, 29 april 1889, herdrukt in Theosophy, TC Los Angeles, augustus 1950

88. The Theosophical Movement 1875-1950, 123

89. Alexander Fullerton, ‘Seeing Little; Perceiving Much’, Lucifer, juli 1891, 380; Judge, De Oceaan van Theosofie, 163

90. John Kelly (red.), The Collected Letters of W.B. Yeats, deel 1, 1865-1895, 319; Sankaracharya, The Crest-Jewel of Wisdom and Other Writings of Sankaracharya, vertaald door Charles Johnston

91. Charles Johnston, ‘Helena Petrovna Blavatsky’, The Theosophical Forum, New York, deel 5, nummer 12, (april 1900); deel 6, nummers 1-3 (mei-juli 1900); Blavatsky, H.P. Blavatsky Collected Writings, 8:392-409

92. Bertram Keightley, Reminiscences of H.P.B., 11-12; Judge, ‘Habitations of H.P.B. No. 1’, The Path, mei 1892, 36-39

93. Blavatsky, ongedateerde brief van 1889, De Zirkoff archief

94. Franz Hartmann, ‘The Talking Image of Urur’, Lucifer, december 1888 – februari 1890 (15 afleveringen)

95. Franz Hartmann, The Talking Image of Urur, New York, J.W. Lovell, 1890

96. Blavatsky, brief aan graaf Karl Wachtmeister, The Eclectic Theosophist, mei/juni 1983, 6

97. Riemann Musik Lexikon, Mainz, Schott’s Söhne, 1961

98. Lucifer, december 1890, 301

99. Blavatsky, H.P. Blavatsky Collected Writings, 9:102-3

100. Alice Leighton Cleather, H.P. Blavatsky As I Knew Her, 36-37

101. Archibald Keightley, ‘Reminiscences of H.P. Blavatsky’, Theosophical Quarterly, oktober 1910, 107

102. Archibald Keightley, ‘Reminiscences of H.P. Blavatsky’, Theosophical Quarterly, oktober 1910, 117-18

103. The Canadian Theosophist, september-oktober 1991

104. Edmund Russell, ‘Isis Unveiled: Personal Recollections of Madame Blavatsky’, The Occult Review, Londen, november 1918, 260-69. Russell vermeldt de naam van de fotograaf van deze foto’s onjuist

105. Enrico Resta, ‘A Link with H.P.B. – Through Her Photographer’, Theosophical News and Notes, Londen, april 1942, 6. Dit is het tijdschrift van The Theosophical Society op de Britse Eilanden.

106. ‘Theosophical Worthies’, The Theosophist, september 1911, 897

107. José Xifré, ‘H.P.B.’, Lucifer, 15 augustus 1891, 455-56

108. ‘Theosophical Worthies’, The Theosophist, september 1911, 897-99

109. ‘Theosophy in Spain’, Lucifer, 15 december 1889, 343-44

110. Blavatsky, H.P. Blavatsky Collected Writings, 9:458-61

111. Boris de Zirkoff, ‘Don José Xifré’, Theosophia, deel 19, nummer 2 (herfst 1962), 14-16

112. ‘’Lucifer’ to the Archbishop of Canterbury’ verscheen in Lucifer, december 1887, 242-51, en ontstond misschien door samenwerking van HPB met Richard Harte, vroegere journalist in New York, die lid werd van de TS in 1878 en op dat moment in Londen was (zie H.P. Blavatsky Collected Writings, 8:268)

113. Dit driedelige werk werd herdrukt in de HPB Pamphlet Series onder de naam The Esoteric Character of the Gospels (TC Los Angeles); in H.P. Blavatsky Collected Writings, 8:172-217; ook in Blavatsky, Studies in Occultism, 133-84; vertaling: Het esoterische karakter van de evangeliën

114. Edward Gibbon, The History of the Decline and Fall of the Roman Empire, 2:163

115. A.A.F. Lamplugh, Codex Brucianus, Londen, John Watkins, 1918

116. Carl Jung, Psychology and Alchemy, 35; Droom en individuatie, 42

117. Elaine Pagels, The Gnostic Gospels, xxiv-xxxv; De gnostische evangeliën, xx-xxviii

118. Geddes MacGregor, Reincarnation in Christianity, 43-44

119. Jean Doresse, The Secret Books of the Egyptians, 112-13; Sylvia Cranston en Carey Williams, Reincarnation: A New Horizon in Science, Religion and Society, 219-21; Reïncarnatie: een nieuwe horizon in wetenschap, religie en samenleving, 258

120. G.R.S. Mead, The Pistis Sophia, herziene uitgave, Londen, Engeland, John Watkins, 1921. Zie ook W.T.S. Thackara, ‘H.P. Blavatsky Collected Writings. Volume XIII’, Sunrise, TUP Pasadena, augustus/september 1983, 203-6; Nederlandse Sunrise, januari/februari 1984, 14-19

121. Blavatsky, H.P. Blavatsky Collected Writings, 13:1-8

122. Encyclopaedia Britannica, 1979, 4:530

123. C.G. Jung, Memories, Dreams and Reflections, 175-76; Herinneringen, dromen, gedachten, 154-59

124. Vertaling van een fragment uit een officieel document.

De Reichsführer-SS [Heinrich Himmler] en het hoofd van de Duitse politie van het ministerie van binnenlandse zaken

Op grond van artikel 1 van het besluit van de Rijkspresident voor de bescherming van volk en staat van 28/2/33 (Staatsblad I pag. 83) ontbind ik de volgende met naam genoemde organisaties, vergelijkbaar met vrijmetselaarsloges, voor zover deze niet voor 17 augustus 1935 zichzelf vrijwillig hebben ontbonden. [negen theosofische organisaties worden genoemd] . . .

De voortzetting en stichting daarvan, zowel als de stichting van mantelorganisaties is, op grond van beschikking 4 ter aangehaalde plaatse verboden.

Tegelijk bevestig ik, op grond van de wet van 7 juli 1933 (Staatsblad I pag. 479), inzake het in beslag nemen van bezittingen van mensen die de staat vijandig zijn, dat de bezittingen van bovengenoemde organisaties werden gebruikt of bestemd voor doelen die vijandig zijn tegenover de staat.

Getekend
namens Heydrich:
(handtekening)
ambtenaar van de Kanselarij

Welke theosofische leer wekte zozeer de woede van Hitler, dat theosofen tot de eersten behoorden om naar concentratiekampen te worden gestuurd? Het eerste doel van de theosofische beweging, namelijk het vormen van een kern van universele broederschap die vanzelfsprekend alle mensen omvatte, was een verontrustende gedachte voor een tiran die van plan was te heersen door rassen en groepen te elimineren door middel van genocide. In De Geheime Leer staat één zin (2:300) die de nazi-mentaliteit in vuur en vlam zou zetten: ‘terwijl de Ariërs en hun Semitische tak tot het vijfde [ras] behoren’. In de theosofie omvat het vijfde ras (maar is niet beperkt tot) alles wat de wetenschap bedoelt met de Indo-Europese volkeren, en in HPB’s tijd werd voor deze groepen de naam ‘arisch’ gekozen – een mooie term die nu weerzin oproept door misbruik door de nazi’s. Volgens filologen stamt het woord af van arya, dat ‘edel’ betekent of ‘de edelen’ (Encylopaedia Britannica, 1891, 2:672).

Arisch komt van Sanskriet ârya of arya, het Zend airya. In later Sanskriet betekent arya ‘van goede familie’ en wordt het gebruikt als een beleefde aanspreektitel. Oorspronkelijk werd het echter gebruikt als een naam van een natie en zelfs in de tijd van de wetten van Manu, werd India nog steeds Aryavarta genoemd, d.w.z. het verblijf van de Arïers.

Boeddha zelf gebruikt in zijn beroemde ‘vier edele waarheden’ en het ‘edele achtvoudige pad’, het woord arya in zijn hoge betekenis van ‘edel.’ In A Popular Dictionary of Buddhism van Christmas Humphrey lezen we:

Arisch: Van arya (Sk.) wat edel betekent. In Pali, ariya, bijv. het arya of edele achtvoudige pad, of de vier arya of edele waarheden. Gebaseerd op het Arische ras werd het woord door Boeddha gebruikt als een ras waardig, dat zich edel gedraagt.’

Twee leraressen, Mary Linné* en Emmi Härter, werden in Duitsland gevangen gezet, omdat in hun huis theosofische literatuur werd gevonden – die allemaal werd verbrand, waaronder hun eigen vertaling van De Geheime Leer. Dat was ook het lot van de brieven van de meesters aan dr. Hübbe-Schleiden. Zie ‘Historical Introduction to The Secret Doctrine’, 1:[16] van De Zirkoff.

*Brief van Mary Linné, 28 juni 1981 aan Anita Atkins.

125. Blavatsky, De Geheime Leer, 1: 621-22

126. H.P. Blavatsky, ‘Karmic Visions’, Lucifer, juni 1888, 311-22; ook gedrukt in La Revue Théosophique, 21 maart 1889; en in H.P. Blavatsky Collected Writings, 9:318-39; ‘Karmische visioenen’ in H.P. Blavatsky en W.Q. Judge, Occulte verhalen, 119-38.

127. Blavatsky, De Geheime Leer, 1:ix-x

128. Blavatsky, De Geheime Leer, 1:299-300, 2:393

129. Blavatsky, De Geheime Leer, 1:43-7, 50

130. Blavatsky, De Geheime Leer, 1:266, 709, 2:344

131. Blavatsky, De Geheime Leer, 2:344

132. Blavatsky, De Geheime Leer, 2:344 en vn

133. Blavatsky, De Geheime Leer, 1:713-4

134. Blavatsky, De Geheime Leer, 1:134-35

135. Blavatsky, De Geheime Leer, 1:135

136. Blavatsky, De Geheime Leer, 1:715, 709

137. Blavatsky, De Geheime Leer, 2:345, 479

138. Blavatsky, De Geheime Leer, 1:292-93, 2:87, 583

139. Blavatsky, Een Toelichting op de Geheime Leer, Stanza’s I - IV, 127

140. Blavatsky, De Geheime Leer, 1: 84-5

141. Robert Crosbie, The Friendly Philosopher, 98

142. Blavatsky, De Geheime Leer, 1:236, 237vn

143. Crosbie, The Friendly Philosopher, 98

144. Theodore Roszak, The Unfinished Animal, 120-22; Onvoltooid dier, 120-21

145. Eglinton, A Memoir of æ, 164-65

146. Wachtmeister, Reminiscences of H.P. Blavatsky and ‘The Secret Doctrine’, 119-20

147. Blavatsky, De Geheime Leer, 1:687-8

148. Lewis Thomas, The Medusa and the Snail; gekozen uit een verkort uittreksel gepubliceerd in Reader’s Digest, oktober 1979, 98-99

149. Arnold Duncan and Miranda Weston Smith, The Encyclopaedia of Ignorance

150. William R. Corliss, Mysterious Universe: A Handbook of Astronomical Anomalies, Glen Ann, Maryland, The Sourcebook Project, 1979

151. Blavatsky, De Geheime Leer, 1:611-18; afdeling 3, hoofdstuk 10, ‘De kracht van de toekomst’, bevat een gedeelte over Keely, ‘een onbewuste occultist’

152. W.T. Stead, brief aan Blavatsky, Adyar archief

153. Annie Besant, Annie Besant: An Autobiography, 3de uitgave

154. Arthur R. Nethercot, The First Five Lives of Annie Besant, 1

155. Besant, Annie Besant: An Autobiography, 308-9

156. Besant, Annie Besant: An Autobiography, 310; ‘Among the Adepts’, Pall Mall Gazette, 25 april 1889, 3; Besants recensie van De Geheime Leer; herdrukt in Theosophical Journal, november-december 1974, 3-5

157. Besant, Annie Besant: An Autobiography, 310

158. ‘Letters of H.P. Blavatsky to Annie Besant’, The Theosophist, januari 1932, 377

159. Besant, Annie Besant: An Autobiography, 311

160. Besant, Annie Besant: An Autobiography, 311-13

161. James D. Hunt, Gandhi in London, 32-33

162. Zjelikovsky, ‘Radda-Bai: Biografitsjeskij otsjerk’, St. Petersburg uitgave, li-lii

163. Olcott, Old Diary Leaves, 4:179

164. Origineel in Adyar archief; uittreksels hieruit in Blavatsky, ‘She Being Dead Yet Speaketh’, The Path, juli 1892, 121-2

165. Blavatsky, ‘She Being Dead Yet Speaketh’, 121-22

166. Blavatsky, brieven aan Ralston Skinner, Ralston Skinner Collection, Harvard University, Cambridge, Massachusetts

167. The Theosophical Movement 1875-1950, 139

168. Blavatsky, ‘Letters of H.P. Blavatsky, XII’, The Path, november 1895, 238

169. ‘Faces of Friends’, The Path, juni 1894, 90-91

170. Blavatsky, H.P. Blavatsky Collected Writings, 11:322

171. Paul Russell Cutright and Michael S. Brodhead, Elliott Coues: Naturalist and Frontier Historian, omslag

172. Blavatsky, H.P. Blavatsky Collected Writings, 11:317-23

173. C. Jinarajadasa (red.), The Golden Book of the Theosophical Society: A Brief History of the Society’s Growth from 1875-1925, 203

174. Blavatsky, H.P. Blavatsky Collected Writings, 11:323, 328; The Theosophical Movement 1875-1950, 146-48; Blavatsky, brief aan rechter Khandalavala, Adyar archief; Jinarajadasa, Letters from the Masters of the Wisdom, 1:50

175. The Theosophical Movement 1875-1950, 148-49

176. The Theosophical Movement 1875-1950, 148-49

177. Gomes, The Dawning of the Theosophical Movement, 15

178. De Zirkoff archief

179. William Q. Judge, Archibald Keightley, ‘‘Light on the Path’ and Mabel Collins’ [New York, 6 juni 1889]; Judge, red., ‘Dr. Elliott Coues in His Letters’, New York, 14 juni 1889; brieven van dr. Elliottt Coues, Religio-Philosophical Journal of Chicago, Chicago, Illinois, 11 mei en 1 juni 1889; originelen in het De Zirkoff archief

180. William Q. Judge, ‘Report of the General Secretary’, Theosophical Society, American Section, Fourth Annual Convention, held at Chicago, Illinois, 27-28 april 1890, Report of Proceedings, 8-9

181. Blavatsky, ‘The ‘Nine-days’ Wonder Press’, Lucifer, augustus 1889, 444; ook in H.P. Blavatsky Collected Writings, 11:366-7

182. Cutright and Brodhead, Elliott Coues: Naturalist and Frontier Historian, 300

183. Michael Gomes, ‘Malicious from First to Last’ (HPB to Coues), The Canadian Theosophist, januari-februari 1986, 128-29

184. Cutright and Brodhead, Elliott Coues: Naturalist and Frontier Historian, 299

185. William Q. Judge, ‘Libel Suits Against N.Y. Sun and Elliott Coues’, The Path, maart 1891, 390

186. Gefotokopieerde documenten in het Cranston archief. Deze documenten werden op 17 juni 1955 door de advocaat van Walter Carrithers ontvangen van de provinciale griffier en de griffier van het hooggerechtshof, New York County.

187. Walter Carrithers schreef een brief aan Don Brown, redacteur van Sunnyside, Californië, Valley Journal, gedateerd 7 november 1970, op briefhoofd van de Blavatsky Foundation, Fresno, Californië. Bij navraag vertelde Carrithers hem dat hij een New Yorkse advocaat had gehuurd, Joseph P. Blechman, om de processtukken door te lopen in de Hall of Records. Toen werden de procesakten ontdekt.

188. Blavatsky, ‘The ‘Nine-Days’ Wonder Press’, 441

189. William Q. Judge, ‘Two Theosophical Events’, The Path, november 1892, 249; ook in Echoes of the Orient, 2:189-91

190. William Q. Judge, ‘The Esoteric She’, herdrukt in H.P. Blavatsky, Her Life and Work (Judge Pamphlet Series nummer 2), TC Los Angeles; ook in Echoes of the Orient, 3:207-14

191. Coues Collection, State Historical Society of Wisconsin

192. Blavatsky, ‘My Books’, Lucifer, mei 1891, 243; in H.P. Blavatsky Collected Writings, 13: 191-202; ook opgenomen achterin Isis Unveiled, TUP Pasadena, 1988

193. Webster’s New Collegiate Dictionary, 1980, 870

194. Solovyoff, A Modern Priestess of Isis, 353

195. Emil Ludwig, The History of a Man

196. Beatrice Hastings, Defence of Madame Blavatsky, deel 1, blz. 10-11

197. HPB nam de volgende zes punten zonder documentatie over: (1.) GL 1:32, van Winchell, 553: ‘Leucippus, de leermeester van Democritus [beweerde] dat de ruimte eeuwig vol was met atomen die werden aangedreven door een onophoudelijke beweging.’ In plaats van ‘een eeuwige beweging’, schreef HPB ‘een onophoudelijke beweging’. (2.) GL 1:128vn haalt uit The Modern Genesis van Eerw. W.B. Slaughter drie zinnen aan die HPB waarschijnlijk overnam uit Winchell, 94vn, zonder bronvermelding. (3.) In GL 1:547, werden de hier cursief gedrukte woorden overgenomen van Winchell, 553: ‘De beroemde Kepler, stelde rond 1595 een merkwaardige hypothese op die uitgaat van een wervelende beweging in het zonnestelsel. De begrippen aantrekking en afstoting waren al bekend sinds de tijd van Empedocles, die ze haat en liefde noemde’ (4.) In GL 1:547 worden drie passages aangehaald uit Winchell, 607; de eerste wordt aan Winchell toegeschreven, de twee andere niet. (5.) In GL 1:748, werden de cursief gedrukte woorden aan Winchell ontleend zonder bronvermelding en komen voor zonder aanhalingstekens. ‘Het aphelium van deze ring ligt 1732 miljoen mijl buiten de baan van Neptunus, het vlak ervan helt 64° 3’ ten opzichte van de baan van de aarde en de richting van de meteorenzwerm die zich langs deze baan beweegt, is tegengesteld aan die van de omwenteling van de aarde.’ (6.) In GL 2:373vn; de aanhalingen uit Encyclopaedia Britannica over de precessie van de equinoxen werden kennelijk ontleend aan Winchell, 285-86.

198. Blavatsky, H.P. Blavatsky Collected Writings, 13:395-97

199. Blech, Contributions à l’histoire de la Société Théosophique en France, 187

200. Jean-Paul Guignette, ‘Madame Blavatsky at Fontainebleau’, The Canadian Theosophist, november-december 1985, 101-4

201. Besant, Annie Besant: An Autobiography, 352-53; zie ook Boris de Zirkoff, ‘How The Voice of the Silence Was Written’, The American Theosophist, november-december 1988, 230-37

202. Gertrude Marvin Williams, Priestess of the Occult: Madame Blavatsky, 11-12

203. Blavatsky, ‘The Cycle Moveth’, in H.P. Blavatsky Collected Writings, 12:120-32

204. Blavatsky, De Stem van de Stilte, 1, 2, 3, 19, 20

205. Blavatsky, De Stem van de Stilte, 47

206. William James, The Varieties of Religious Experience, 421-22; Bhikshu Samgharakshita (Dennis Lingwood), A Survey of Buddhism, 3de uitgave, Bangalore, India, Indian Institute of World Culture, 1966

207. Bhikshu Samgharakshita (Dennis Lingwood), Paradox and Poetry in The Voice of the Silence, Bangalore, India, Indian Institute of World Culture, 1958, 1-2, 4

208. The Path, november 1905, 240

209. G.R.S. Mead, ‘The Last Two Years’, Lucifer, juni 1891, 295-96

210. Adyar archief

211. Blavatsky, De Sleutel tot de Theosofie, 245-52

212. Blech, Contributions à l’histoire de la Société Théosophique en France, 198-200

213. Blavatsky, ‘Letters of H.P. Blavatsky, XIII’, The Path, december 1895, 267-70

214. Blavatsky, ‘Letters of H.P. Blavatsky, XIII’, The Path, december 1895, 269; William Q. Judge, ‘Mirror of the Movement’. The Path, juli 1891, 131-34

215. Olcott, Old Diary Leaves, 4:255

216. ‘Theosophical Activities’, Lucifer, juli 1890, 428-29; Blavatsky, ‘Letters of H.P. Blavatsky, XIII’, The Path, december 1895, 269-70

217. Blavatsky, ‘Letters of H.P. Blavatsky, XIII’, The Path, december 1895, 269-70

218. Besant, Annie Besant: An Autobiography, 362-63

219. G.R.S. Mead, ‘The Last Two Years’, 298

220. Nethercot, The First Five Lives of Annie Besant, 336-37

221. Blavatsky, ‘Letters of H.P. Blavatsky to Annie Besant’, The Theosophist, 1 februari 1932, 511-15; Adyar archief

222. Zjelikovsky, ‘Jelena Petrovna Blavatskaja: Biografitsjeskij otsjerk’, Russkoje obozrenije, deel 6 (december 1891), 608-10

223. C.E.M. Joad, ‘What is the Soul?’, The Aryan Path, TC Bombay, deel 8, nummer 5 (mei 1937), 201-3

224. Recent vertaald met als titel: Een Toelichting op De Geheime Leer, Stanza’s I - IV; Handelingen van de Blavatsky Lodge, TUP Den Haag, 1995

225. Robert Bowen, ‘The ‘Secret Doctrine’ and Its Study’, Theosophy in Ireland, januari-maart 1932; vertaald in: Een Introductie tot De Geheime Leer, TUP Den Haag, 1989

226. G.R.S. Mead, ‘The Last Two Years’, Lucifer, juni 1891, 295-99

227. Uittreksel uit de brieven van gravin Wachtmeister over de laatste dagen van HPB, The Theosophist, mei 1929, 125

228. Blavatsky, Nightmare Tales, herdruk Kessenger Publishing Company, Kila MT, 1992, vertaald in Occulte Verhalen van H.P. Blavatsky en W.Q. Judge, TUP Den Haag, 1999

229. Blavatsky en William Q. Judge, The Tell-Tale Picture Gallery, TC Bombay, 1984

230. HPB’s verhalen in The Tell-Tale Picture Gallery: ‘Karmic Visions’, ‘A Bewitched Life’, ‘Can the Double Murder?’, ‘An Unsolved Mystery’, ‘The Luminous Shield’, ‘The Cave of the Echoes’, ‘From the Polar Lands’, ‘The Ensouled Violin’

231. Blavatsky, Five Messages to American Theosophists, 32; H.P. Blavatsky aan de Amerikaanse Conventies 1888-1891, 47-8, 52-3, 57

232. Blavatsky, Five Messages to American Theosophists 32; H.P. Blavatsky aan de Amerikaanse Conventies 1888-1891, 57

233. William Q. Judge, Notes on the Bhagavad-Gita, 152

234. Laura Cooper, ‘How She Left Us’, Lucifer, juni 1891, 270-71

235. Zjelikovsky, ‘Jelena Petrovna Blavatskaja: Biografitsjeskj otsjerk’

236. Olcott, ‘Traces of H.P.B.’, The Theosophist, april 1893, 431

237. ‘Saladin’ [W.S. Ross], ‘Death of Madame Blavatsky’, Agnostic Journal and Eclectic Review, 16 mei 1891; herdrukt als ‘How an Agnostic Saw Her’ in Lucifer, juni 1891, 311-16

238. Herdrukt in Lucifer, juli 1891, 388-89

239. Borderland, Londen, oktober 1894, 511

240. Blavatsky Association, H.P.B.: In Memory of Helena Petrovna Blavatsky, by Some of Her Pupils, herdenkingsuitgave bij haar overlijden; herdrukt, TC Bombay, 1991, aanhangsel, 195

241. W.B. Yeats, The Collected Letters of W.B. Yeats, deel 1: 1865-1895, 96-7

242. In de volgende artikelen worden soms dezelfde gebeurtenissen en opmerkingen herhaald, maar met andere woorden. Artikelen van Edmund Russell over HPB: ‘Zoals ik haar kende’ en ‘Meer herinneringen aan Madame Blavatsky’, The Herald of the Star, Londen, Engeland, 11 mei 1916, 197-205, en januari 1917, 17-22; ‘Isis Unveiled: Persoonlijke herinneringen aan Madame Blavatsky’; en ‘The Secret Doctrine: Persoonlijke herinneringen aan Madame Blavatsky’, The Occult Review, Londen, Engeland, november 1918, 260-69, en juni 1920, 332-40

 

 


HPB: Het bijzondere leven en de invloed van Helena Blavatsky, blz. 578-90

© 2008  Theosophical University Press Agency
Daal en Bergselaan 68, 2565 AG Den Haag