Theosophical University Press Agency

Theosophical University Press Agency is de uitgeverij van het Theosofisch Genootschap en probeert met haar literatuur de oude tijdloze wijsheid weer onder de aandacht te brengen.

Overal in de theosofische literatuur staan richtlijnen en wenken hoe een spirituele visie kan worden toegepast in de praktijk van het dagelijks leven. Voortdurend wordt daarin een beroep op ons gedaan om te leven naar onze hoogste aspiraties en voor het welzijn van anderen.

Catalogus online (met links naar de E-boek en online edities)

Blijf op de hoogte!

Meest recente boeken

Pas verschenen

In deel 4 van H.P. Blavatsky: Geselecteerde artikelen zijn chronologisch 39 artikelen van haar opgenomen waaronder 10 postume artikelen. Daarin komen de meest uiteenlopende onderwerpen aan bod zoals: karma en reïncarnatie; zoeken naar waarheid en de macht van vooroordelen; wereldverbetering; alchemie; Alessandro Cagliostro; relatie tussen ozon en griepepidemieën; denkvermogen in micro-organismen en cellen; witte en zwarte magie, hypnose, mesmerisme; Chinese geesten; Tibetaanse leringen over contact met geesten; kabbala en kabbalisten; wijsheid en pseudowijsheid; verslag van een gesprek met HPB.

Meer . . .

Pas verschenen, vierde herziene druk

De eeuwenoude en beproefde voorschriften in dit boek wijzen de weg op het spirituele pad. De zeven poorten die door zeven sleutels worden geopend en de twee spirituele paden worden beschreven. De keuze voor het onzelfzuchtige pad van de bodhisattva staat centraal.

Ik geloof dat dit boek van grote betekenis is geweest voor mensen die op zoek waren naar de wijsheid en het mededogen van het pad van de bodhisattva. – 14de Dalai Lama

Meer . . .

Al ruim 100 jaar is De geheime leer van H.P. Blavatsky de meest uitgebreide bron van informatie over esoterische wijsheid. In deel 1 wordt het ontstaan van het zonnestelsel besproken. In deel 2 wordt het ontstaan van de mens besproken.

Meer . . .

Een introductie tot De Geheime Leer bevat de essentie van H.P. Blavatsky’s meesterwerk De geheime leer.

Opgenomen zijn fragmenten uit De geheime leer en studieaanwijzingen van Blavatsky zelf.

Meer . . .

In deel 3 van H.P. Blavatsky: Geselecteerde artikelen zijn chronologisch ruim 50 artikelen van haar opgenomen. Daarin komen o.a. de volgende onderwerpen aan bod: esoterisch christendom, gnosis, inwijding, mysteriën, onzichtbare wezens, magie, occultisme, paranormale vermogens, Meer . . .
In deel 2 van H.P. Blavatsky: Geselecteerde artikelen zijn chronologisch ruim 70 artikelen van haar opgenomen. Daarin komen de meest uiteenlopende onderwerpen aan bod zoals: Tibetaans boeddhisme, bewustzijnstoestanden na de dood, Zarathoestra, mazdeïsme, kristalkijken, psychometrie, astrale projectie, Meer . . .
Licht de geschiedenis, doeleinden en methoden van de mysteriescholen toe, en bespreekt o.a. de grote en kleine mysteriën, inwijdingsgraden, wegen van inwijding, de broederschap van mededogen en de mysteriescholen van nu. Meer . . .
In deel 1 van H.P. Blavatsky: Geselecteerde artikelen zijn chronologisch ruim 60 artikelen van haar opgenomen. Daarin komen de meest uiteenlopende onderwerpen aan bod zoals: spiritisme, kabbala, magie, oude beschavingen van Peru, vuurtempel van Bakoe, Meer . . .
In deze brieven wijst Blavatsky op de belangrijke taak van de theosofische beweging: aan te tonen dat alle mensen onderling zijn verbonden en één zijn zodat altruïsme en mededogen in de plaats zullen komen van egoïsme. Meer . . .
Het Dhammapada bevat de essentie van uitspraken die Gautama Boeddha in honderden toespraken heeft gedaan en die kort na zijn dood door zijn arhats en discipelen werden verzameld. Meer . . .
W.Q. Judge bespreekt op een eenvoudige manier de basisgedachten van de theosofie en licht o.a. de volgende onderwerpen toe: theosofie en de meesters; de zevenvoudige samenstelling van de mens; het astrale lichaam; reïncarnatie; karma; cyclussen; paranormale vermogens . . . Meer . . .
Theosofische inzichten bevat nieuwe vertalingen van zo’n 120 artikelen geschreven door Judge. De meeste artikelen zijn afkomstig uit The Path. Dit tijdschrift was bedoeld om het oude pad naar universele broederschap aan te geven, en H.P. Blavatsky noemde het tijdschrift ‘zuivere buddhi’ of inzicht. Meer . . .
Voor een goed begrip van de theosofische literatuur is deze woordentolk onmisbaar. Door de hier gegeven toelichtingen op veel gebruikte Sanskriettermen zoals avatara, mahatma, karma, maya, bodhisattva . . . Meer . . .
In deel 1 toont H.P. Blavatsky de gebreken aan van de materialistische wetenschap en laat zien dat alleen de occulte wetenschap paranormale en spiritistische verschijnselen kan verklaren. Meer . . .
Occulte verhalen neemt ons mee naar de Yamaboeshi in Japan, de sjamanen in Siberië, de derwisjen in Turkije, de witte magiërs van Ierland en de yogi’s en rishi’s van India. Meer . . .
Volgens de platentektoniek hebben ‘legendarische’ verzonken continenten zoals Atlantis en Lemurië nooit echt bestaan. Ze beweert dat continenten duizenden kilometers kunnen verschuiven, maar dat het verrijzen en verzinken van grote continenten onmogelijk zijn. De platentektoniek ligt echter zwaar onder vuur. Meer . . .
Deze uitgebreide en zeer volledige biografie is het resultaat van 14 jaar onderzoek en schrijven, en geeft een fascinerend verslag van het leven en werk van Helena Blavatsky. Onschatbaar bronnenmateriaal, oorspronkelijk in het Russisch geschreven, werd speciaal voor dit boek vertaald. Meer . . .
Het boek schetst de hoofdlijnen van de qabbalistische filosofie en besteedt aandacht aan de diepere betekenis achter de specialistische terminologie ervan. Meer . . .

Theosophical UniversityPress Agency

Daal en Bergselaan 68, 2565AG Den Haag, 070-3231776