HPB: Het bijzondere leven en de invloed van Helena Blavatsky / Sylvia Cranston, Carey Williams (research assistent)

bestel boek

Tweede, herziene druk 2008

© 2008  Theosophical University Press Agency, Den Haag

 

      Inhoudsopgave     

 

Noten – Deel 5. In opdracht naar India

 

Afkortingen:  
Adyar archief Archief van de Theosophical Society, Adyar, Madras, India
Cranston archief Archief van Sylvia Cranston, Santa Barbara, Californië
De Zirkoff archief Archief van Boris de Zirkoff, Theosophical Society, Wheaton, Illinois
Pasadena archief Archief van de Theosophical Society, Pasadena, Californië
TC Bombay The Theosophy Company, Bombay, India
TC Los Angeles The Theosophy Company, Los Angeles, Californië
TPH Adyar The Theosophical Publishing House Ltd., Adyar, Madras, India
TPH Londen The Theosophical Publishing House Ltd., Londen
TPH Wheaton The Theosophical Publishing House Ltd., Wheaton, Illinois
TUP Den Haag Theosophical University Press Agency, Den Haag
TUP Pasadena Theosophical University Press, Pasadena, Californië


1. Edward Conze, Buddhism: Its Essence and Development. Het stichten van de Theosophical Society in 1875 is opgenomen in het aanhangsel met een lijst van belangrijke gebeurtenissen in de geschiedenis van het boeddhisme.

2. Edward Conze, Buddhism: Its Essence and Development, 210-11

3. Carl T. Jackson, The Oriental Religions and American Thought: Nineteenth Century Explorations, 163

4. John B.S. Coats, The Theosophist, juni 1975, 151-52; Head and Cranston, Reincarnation: The Phoenix Fire Mystery, 477-79; ‘Death of Dr. S. Radhakrishnan’, The Eclectic Theosophist, 15 november 1975

5. The Middle Way, mei 1973, 44

6. Blavatsky, ‘Our Three Objects’, Lucifer, september 1889, 1-7; ook in H.P. Blavatsky Collected Writings, 11:391-400

7. Olcott, Old Diary Leaves, 4:81-95

8. The Theosophist, Supplement, Madras, India, augustus 1885; 279; verkorte weergave uit Indian Mirror

9. Louis Fischer, The Life of Mahatma Gandhi, 437; Mahatma Gandhi (Ned. vert.), 344

10. The Theosophical Movement 1875-1950, 71

11. Fischer, The Life of Mahatma Gandhi, 437; Mahatma Gandhi (Ned. vert.), 344

12. Blavatsky, ‘Our Three Objects’, Lucifer, september 1889; ook in H.P. Blavatsky Collected Writings, 11:391-400

13. Blavatsky, The Letters of H.P. Blavatsky to A.P. Sinnett, 206

14. James D. Hunt, Gandhi in London, 34; The Collected Works of Mahatma Gandhi, volume 1: 1884-1896, 354

15. Hunt, Gandhi in London, 31

16. M.K. Gandhi, Autobiography, 90-91; Het verhaal van mijn eksperimenten met de waarheid, 69

17. Young India, 12 november 1925. Gandhi verklaarde over dit voorval: ‘Mijn contact met twee Engelse vrienden dwong me de Gita te lezen, ik zei ‘dwong me te lezen’, omdat het niet mijn eigen wens was het boek te lezen . . . Ik schaamde me over mijn onwetendheid. Het deed pijn me te realiseren dat ik totaal niets wist over mijn heilige boeken. Trots lag, denk ik, aan mijn gevoel ten grondslag.’ De Gita werd het belangrijkste boek in zijn leven.

18. M.K. Gandhi, The Teachings of the Gita, voorwoord

19. Gandhi, The Teachings of the Gita, 7, 9

20. Cranston and Williams, Reincarnation: A New Horizon in Science, Religion and Society, 228, 229; M.K. Gandhi, Gandhi’s Autobiography: The Story of my Experiments with Truth, 60, 90-91, 321

21. Gandhi, The Collected Works of Mahatma Gandhi, volume 1: 1884-1896, 355; Pyarelal Nair, Mahatma Gandhi, volume 1: The Early Years, 259

22. Gandhi, Autobiography, 321

23. The Canadian Theosophist, november-december 1983, 101

24. Jawaharlal Nehru, Toward Freedom: The Autobiography of Jawaharlal Nehru, 28

25. Indira Gandhi, ‘The Future of Man’, The Theosophist, april en mei 1983, 279 (Besant Lecture, Adyar, Madras, India)

26. Olcott, Old Diary Leaves, 2:143

27. Blavatsky, H.P. Blavatsky Collected Writings, 4:132-36

28. Olcott, Old Diary Leaves, 2:21, 24-25; Robert S. Ellwood, Jr., Alternative Altars: Unconventional and Eastern Spirituality in America, 130; Henry David Thoreau, Walden, 198-99

29. [Laura Holloway Langford], ‘Extracts from Letters Written by William Q. Judge from Paris to a Longtime Friend’, The Word, New York, april 1912, 23

30. Olcott, Old Diary Leaves, 2:42-44

31. Olcott, Old Diary Leaves, 2:46-71

32. H.P. Blavatsky, The Word, New York, juli 1908, 204

33. Jinarajadasa, Letters from the Masters of the Wisdom, 2:68-69

34. The Theosophist, april 1881, 158-59

35. Vera P. Zhelihovsky, ‘Helena Petrovna Blavatsky’, Lucifer, februari 1895, 470

36. Blavatsky, brief van Mej. Burr, 18 juni 1879, De Zirkoff archief

37. Olcott, Old Diary Leaves, 2:230-31

38. Blavatsky, H.P. Blavatsky Collected Writings, 4:97

39. Mahatma’s M en KH, De Mahatma Brieven aan A.P. Sinnett, 40; The Theosophist, oktober 1879

40. Blavatsky, brief aan generaal-majoor Doubleday, 16 juli 1879, The Theosophist, oktober 1879; Pasadena archief

41. Beatrice Hastings, redacteur, New Universe, ‘Try’, deel 1, nummer 2 (december 1937), 18

42. The Theosophist, deel 1 (1879-80), herdruk Wizards Bookshelf, San Diego, Californië; The Theosophist, deel 2 (1880-81), herdruk Eastern School Press, Talent, Oregon, 1983; Edmonton Theosophical Society luxe gekopieerde uitgave van deel 1-6 van The Theosophist; Eastern School Press (3185 Boyd Road, Cotopaxi, Colorado 81223), gekopieerde sets van deel 3-8 van The Theosophist

43. Michael Gomes, ‘Damodar – A Hindu Chela’, The Theosophist, september 1985, 448-49

44. Olcott, Old Diary Leaves, 2:212-13

45. Damodar K. Mavalankar, ‘The Path in India’, The Theosophist, mei 1880, 196-97

46. Judge, De Oceaan van Theosofie, 7-8

47. Olcott, Old Diary Leaves, 2:28

48. Olcott, Old Diary Leaves, 2:114

49. Olcott, Old Diary Leaves, 2:129

50. Olcott, Old Diary Leaves, 2:131-33

51. Olcott, Old Diary Leaves, 2:131-33

52. Eek, Damodar and the Pioneers of the Theosophical Movement, 38

53. Eek, Damodar and the Pioneers of the Theosophical Movement, 40

54. Damodar K. Mavalankar, ‘Can Females become Adepts?’, The Theosophist, oktober 1883, 23; T. Subba Row, Esoteric Writings, 568

55. Olcott, Old Diary Leaves, 2:34, 36, 46, 56, 67, 83

56. Olcott, Old Diary Leaves, 2:74-75, 138

57. Samgharakshita, Anagarika Dharmapala, a Biographical Sketch, 18-20. Samgharakshita, geboren Dennis Lingwood, werd tot boeddhistische monnik gewijd

58. Blavatsky, La Revue Spirite, oktober 1878; H.P. Blavatsky Collected Writings, 1:402

59. Blavatsky Association, Proceedings of the Blavatsky Association, nummer 1, 13 november 1924, 54-55

60. Edward Buck, Simla, Past and Present, 2de uitgave, 162-63

61. Blavatsky, The Letters of H.P. Blavatsky to A.P. Sinnett, 353

62. Hume, ‘The ‘Saturday Review’ and ‘The Theosophist’, The Theosophist, Supplement, december 1881, 2-4

63. K.F. Vania, Madame H.P. Blavatsky: Her Occult Phenomena and the Society for Psychical Research, 65-66

64. Olcott, Old Diary Leaves, 2:234

65. A.P. Sinnett, The Occult World, 9de uitgave, 1969, 60-61

66. Olcott, Old Diary Leaves, 2:365-67

67. Olcott, Old Diary Leaves, 2:228-31; The Theosophist, juni 1929, 214-15

68. Sinnett, The Occult World, 70

69. Sinnett, The Occult World, 82-83

70. Mahatma’s M en KH, De Mahatma Brieven aan A.P. Sinnett, 1-5

71. Sinnett, The Occult World, 119

72. Blavatsky, H.P. Blavatsky Collected Writings, 2:511

73. Blavatsky, De Sleutel tot de Theosofie, 254

74. Blavatsky, Some Unpublished Letters of Helena Petrovna Blavatsky, 149-50

75. Wachtmeister, Reminiscences of H.P. Blavatsky and ‘The Secret Doctrine’, 48

76. Janet Oppenheimer, The Other World: Spiritualism and Psychical Research in England 1850-1914, 173

77. The Theosophical Forum, mei 1936, 343-46

78. Mahatma’s M en KH, De Mahatma Brieven aan A.P. Sinnett, 289-90

79. Blavatsky, The Letters of H.P. Blavatsky to A.P. Sinnett, 18

80. Mahatma’s M en KH, De Mahatma Brieven aan A.P. Sinnett, 9

81. Mahatma’s M en KH, De Mahatma Brieven aan A.P. Sinnett, 15, 43

82. Gecombineerde chronologie, 48-49; Combined Chronology, 46-47; Jinarajadasa, Letters of the Masters of the Wisdom, 1:7-9

83. Blavatsky, Five Messages to American Theosophists, 29; H.P. Blavatsky aan de Amerikaanse Conventies 1888-1891, 49

84. Blavatsky, ‘Practical Occultism’, Spiritual Evolution (H.P. Blavatsky Pamphlet Series), TC Los Angeles, 8; ook in Studies in Occultism, 1-9; en in H.P. Blavatsky Collected Writings, 9:155-62

85. Blavatsky, ‘Is the Desire to ‘Live’ Selfish?’, Spiritual Evolution (H.P. Blavatsky Pamphlet Series), TC Los Angeles, 31; ook in H.P. Blavatsky Collected Writings, 6:241-8

86. Blavatsky, ‘Buddha’ and ‘Buddha Siddharta’, The Theosophical Glossary, 64-67; Samgharakshita, A Survey of Buddhism, 170

87. Blavatsky, H.P. Blavatsky Collected Writings, 1:299

88. Olcott, Old Diary Leaves, 2:266-86

89. A.P. Sinnett, The Early Days of Theosophy in Europe, TPH Londen, 1992, 34-37

90. Blavatsky, The Letters of H.P. Blavatsky to A.P. Sinnett, aanhangsel II, 376-86

91. Francesca Arundale, My Guest – H.P. Blavatsky, 17

92. Mahatma’s M en KH, De Mahatma Brieven aan A.P. Sinnett, 312-14

93. Olcott, Old Diary Leaves, 2:252-60

94. Blavatsky, brief aan haar familieleden; hoogstwaarschijnlijk van eind september 1882; Russische tekst in Russkoje obozrenije, november 1891, 290; Engelse vertaling in The Path, New York, deel 10, (september 1895), 169

95. Blavatsky, brief aan vorst Alexander Dondoekov-Korsakov, Adyar archief; gebrekkige Engelse vertaling in H.P.B. Speaks, 2:95-102

96. Blavatsky, The Letters of H.P. Blavatsky to A.P. Sinnett, 38

97. Zie ook D. Mavalankar, ‘A Great Riddle Solved’, The Theosophist, december 1883, 61-62

98. Nicholas Roerich, Shambhala, 16-17

99. ‘Mahatma’s’, The Path, september 1895, 170-71; Blavatsky, brief aan haar tante Nadjezjda Fadjejev, omstreeks 20 december 1882, kort na haar verhuizing naar Adyar; Russische tekst in Russkoje obozrenije, november 1891, 293; Engelse vertaling in The Path, september 1895, 170-71

100. Judge, ‘Habitations of H.P.B. – No. 2’, The Path, deel 7 (juni 1892), 75

101. Jackson, The Oriental Religions and American Thought, 170; Lyman Abbott, ‘The Parliament of Religions’, The Outlook, deel 48 ( 30 september, 1893), 583

102. The Theosophist, december 1982, 106-8

103. The Theosophist, oktober 1985, 9-10

104. T. Subba Row, Esoteric Writings, xxi

105. Henry Steel Olcott, ‘The Death of T. Subba Row’, The Theosophist, juli 1890, 576-78; Eek, Damodar and the Pioneers of the Theosophical Movement, 602

106. The Theosophical Forum, 15 maart 1935, 188

107. Mahatma’s M en KH, De Mahatma Brieven aan A.P. Sinnett, 300

108. Blavatsky, The Letters of H.P. Blavatsky to A.P. Sinnett, 95-96; Eek, Damodar and the Pioneers of the Theosophical Movement, 664-65

109. Adyar Bulletin, mei 1909, 156-59; herdrukt in The Canadian Theosophist, mei-juni 1983, 26-27

110. Blavatsky, De Sleutel tot de Theosofie, 84-85

111. Blavatsky, De Sleutel tot de Theosofie, 85

112. Blavatsky, ‘Letters of H.P. Blavatsky IV’, The Path, maart 1895, 415

113. The Theosophist, Supplement, september 1883, 6

114. Mahatma’s M en KH, De Mahatma Brieven aan A.P. Sinnett, 44, 305, 336-37, 384, 412, 442-48, 481

115. Mahatma’s M en KH, De Mahatma Brieven aan A.P. Sinnett, 445-52; The Word, New York, april 1912, 20

116. Bulletin Théosophique, Parijs, juli 1974; vertaald door Boris de Zirkoff, De Zirkoff archief

117. Franz Hartmann, ‘Autobiography of Franz Hartmann’, The Occult Review, januari 1908, 17

118. Hartmann, ‘Autobiography of Franz Hartmann’, 22-23

119. Hartmann, ‘Autobiography of Franz Hartmann’, 34; Blavatsky, H.P. Blavatsky Collected Writings, 8:454-57

120. Emma Coulomb, Anglo-Indian Ceylon Times, Ceylon, 5 juni 1879

121. The Word, New York, april 1912, 18, 19

122. Michael Gomes, ‘Interview with Madame Blavatsky’, Parijs, 1884, The Canadian Theosophist, november-december 1986, 97-101

123. The Theosophist, november 1931, 201

124. Lady Caithness, The Mystery of the Ages, Londen, Wallace Publishing, 1887

125. Sinnett, Incidents in the Life of Madame Blavatsky, 262-63

126. The Word, New York, april 1912, 22

127. Charles Leadbeater, How Theosophy Came to Me, 43-45; Theosophical Quarterly, oktober 1910, 110; Bertram Keightley, ‘Reminiscences of H.P.B.’, 2-3; Sinnett, Early Days of Theosophy in Europe, 54-57; Arundale, My Guest – H.P. Blavatsky, 20-21

128. First Report of the Committee of the Society for Psychical Research, 126; Sinnett, The Early Days of Theosophy in Europe, 56; Zjelikovsky, ‘Pravda o Jelene Petrovne Blavatsky’, Rebus, 1883, 68-69

129. Sinnett, The Early Days of Theosophy in Europe, 56

130. Ransom, A Short History of the Theosophical Society, 1875-1937, 198

131. Blavatsky, ‘Letters of H.P. Blavatsky, XII’, The Path, november 1895, 237

132. Blavatsky, ‘Letters of H.P. Blavatsky, VI’, The Path, mei 1895, 36

133. Judge, ‘H.P.B. at Enghien’, Lucifer, juli 1891, 359-61; ook in Echoes of the Orient, 2:17-20; Wachtmeister, Reminiscences of H.P. Blavatsky, 102, voor verdere inlichtingen over de index van Isis Ontsluierd

134. Vera Zjelikovsky’s ‘Report on the Paris Phenomena’ aan een Russisch tijdschrift gezonden en herdrukt in Rebus, nummer 28 & 29 (juli 1884), 265, 275, privé in het Engels vertaald door Cathy Young, New Jersey

135. ‘H.P. Blavatsky and the Theosophist’ (uit een brief aan de redacteur van de Odesskij vjestnik), Parijs, 25 mei (6 juni), gepubliceerd in Rebus, 15 en 22 juli 1884, 263-65, 273-75

136. Zjelikovsky, ‘Pravda o Jelene Petrovne Blavatsky’, Rebus, 1883, 61

137. Blavatsky, ‘Is Creation possible for Man?’, The Theosophist, december 1881, 80; Blavatsky, Is Creation Possible? (Theosophy Company Pamphlet 28), TC Los Angeles, 3; ook in H.P. Blavatsky Collected Writings, 3:377-80

138. ‘Two H.P.B. Letters’, The Theosophist, mei 1959, 87

139. ‘Letters of H.P. Blavatsky, VII’, The Path, juni 1895, 73-74

140. Jinarajadasa, Letters from the Masters of the Wisdom, 2:111-12

141. Jinarajadasa, Letters from the Masters of the Wisdom, 1:34-35

142. Rosa C. Campbell Praed, Affinities: A Romance of Today, Londen, Bentley & Son, 1885

143. Arundale, My Guest – H.P. Blavatsky, 30-31, 42; Arundale, ‘Madame Blavatsky and her Work’, Lucifer, juli 1891, 376-7

144. Blavatsky, The Letters of H.P. Blavatsky to A.P. Sinnett, 65

145. Laura Holloway and Mohini Chatterji, Man: Fragments of Forgotten History, Londen, Reeves and Turner, 1885

146. William Q. Judge, brief uit Parijs, 30 april 1884, The Theosophist, november 1931, 201-2

147. Arundale, My Guest – H.P. Blavatsky, 73-74; Jinarajadasa, Letters from the Masters of the Wisdom, 1:49-50

148. Olcott, Old Diary Leaves, 3:160; xxx

149. Ransom, A Short History of the Theosophical Society, 1875-1937, 199

150. Ransom, A Short History of the Theosophical Society, 1875-1937, 199

151. First Report of the Committee of the Society for Psychical Research, 53vn

152. Arundale, My Guest – H.P. Blavatsky, 36-37

153. Gregory Bateson, Het verbindend patroon, 44: ‘De uitvinding van de microscoop of de telescoop of de techniek om nanoseconden te meten, of hoeveelheden materie tot op een miljoenste gram nauwkeurig te wegen – al dergelijke verbeteringen van onze waarnemingstechnieken openbaren dingen die volkomen onvoorspelbaar waren vanuit de waarnemingsniveaus van vóór die ontdekkingen . . . Hieruit volgt dat wat wij als wetenschappers kunnen waarnemen, altijd wordt beperkt door drempels. Dat wil zeggen: wat onbewust blijft, is geen graan voor onze molen. De wetenschap onderzoekt; de wetenschap bewijst niets’; Cranston en Williams, Reïncarnatie: een nieuwe horizon in wetenschap, religie en samenleving, 47-48;

154. W. Anderson, Open Secrets, A Western Guide to Tibetan Buddhism, New York, The Viking Press, 1979

155. William Q. Judge, interpretatie van De Yoga aforismen van Patanjali, 47

156. Mahatma’s M en KH, De Mahatma Brieven aan A.P. Sinnett, 265-66

157. Jean Overton Fuller, Blavatsky and Her Teachers, An Investigative Biography, 141

158. Jean Overton Fuller, Blavatsky and Her Teachers, An Investigative Biography, 141. Dit boek bevat herdrukken van brieven die eerder in de september en oktober 1884 nummers van Madras Christian College Magazine werden afgedrukt.

159. Blavatsky, The Letters of H.P. Blavatsky to A.P. Sinnett, 102

160. Blavatsky, H.P. Blavatsky Collected Writings, 6:434-36

161. Arundale, My Guest – H.P. Blavatsky, 45

162. The Theosophist, Supplement, september 1883, 6

163. James Webb, red., The Occult: The Society for Psychical Research Report on The Theosophical Society, xi

164. Blavatsky, ‘Letters of H.P. Blavatsky VII’, The Path, juni 1895, 75

165. Sinnett, Incidents in the Life of Madame Blavatsky, 289-90

166. Blavatsky, The Letters of H.P. Blavatsky to A.P. Sinnett, 115

167. Blavatsky, brief aan Henry Steel Olcott, zomer 1885, HPB brievenmap, De Zirkoff archief

168. Francesca Arundale, ‘Madame Blavatsky, and Her Work’, Lucifer, 15 juli 1891, 376-80

169. ‘S.P.R. Press Statement’, Theosophical History, Londen, Leslie Price, red., april 1986, 127; Vernon Harrison, ‘J’Accuse: An Examination of the Hodgson Report of 1885’, Journal of the Society for Psychical Research, Londen, april 1986, 302-3

170. ‘Je ne pardonnerai jamais dan ma vie . . . je ferai tout le mal que je puis pour elle.’ Report of the Result of an Investigation into the Charges against Madame Blavatsky, 1885, 133-34

171. Blavatsky, The Letters of H.P. Blavatsky to A.P. Sinnett, 110

172. Franz Hartmann, Report of Observations Made During a Nine Months’ Stay at the Headquarters of the Theosophical Society, Adyar, India, 32; hierna genoemd The Hartmann Report, 1885, 133-34

173. Jinarajadasa, Letters from the Masters of the Wisdom, 1:43

174. The Hartmann Report, 35-36

175. The Hartmann Report, 38-41

176. R.A.V. Morris, ‘The Two H.P. Blavatskys’, The Aryan Path, TC Bombay, januari 1932, 56

177. Jinarajadasa, Letters from the Masters of the Wisdom, 2:131-32

178. Emma Coulomb, Some Account of My Intercourse with Madame Blavatsky from 1872 to 1884, 111; geciteerd in Beatrice Hastings, Defence of Madame Blavatsky, deel 2, The ‘Coulomb Pamphlet’, 89

179. The Hartmann Report, 47

180. William Q. Judge, ‘Madame Blavatsky in India’, The Arena, Boston, Massachusetts, maart 1892, 472-80

181. William Q. Judge, ‘Madame Blavatsky in India’, The Arena, Boston, maart 1892, 472-80; ‘The So-Called Exposé of Madame Blavatsky’, The Index, Boston, Massachusetts, 11 maart 1886, 441-42. Beide artikelen herdrukt in Theosophical Articles by William Q. Judge, 2:255-64, 256-67; en in Echoes of the Orient, 3:122-24, 198-205

182. Harrison, ‘J’Accuse: An Examination of the Hodgson Report of 1885’, 303, 306. ‘Harrison had de leiding over een laboratorium met 40 medewerkers en leerde veel over vervalsers en hun methoden. Hoewel gepensioneerd, werkt hij nog steeds voor de rechterlijke macht als onderzoeker van dubieuze documenten’ (Theosophical History, Londen, oktober 1985, 68-69).

183. Blavatsky, The Letters of H.P. Blavatsky to A.P. Sinnett, 115-16

184. Vernon Harrison, ‘H.P. Blavatsky and the Psychical Researchers’, 25 maart 1984, toespraak voor de Theosophical Society of London, Engeland, gedrukt in Viewpoint Aquarius, nummer 138; zie ook Harrison, ‘J’accuse: . . .’, 288-89, 309

185. William E. Coleman, Religio-Philosophical Journal, september 1893, 266

186. The Theosophist, februari 1985, 185

187. Harrison, ‘J’Accuse: An Examination of The Hodgson Report of 1885’, 310

188. Blavatsky, The Letters of H.P. Blavatsky to A.P. Sinnett, 110

189. Hastings, Defence of Madame Blavatsky, deel 2: ‘The Coulomb Pamphlet’, 10

190. Adlai E. Waterman, Obituary: ‘The Hodgson Report’ on Madame Blavatsky 1885-1960, TPH Adyar, 1963

191. Gomes, ‘The Coulomb Case, 1884-1984’, The Theosophist, februari 1985, 182-83

192. Fuller, Blavatsky and Her Teachers: An Investigative Biography, 150-51

193. Fuller, Blavatsky and Her Teachers: An Investigative Biography, 148-53, 240 aanhangsel

194. Hastings, Defence of Madame Blavatsky, deel 2: ‘The Coulomb Pamphlet’, 7

195. ‘Report of the Committee Appointed to Investigate Marvellous Phenomena Connected with the Theosophical Society’, Proceedings of the Society for Psychical Research, december 1885, 282-83; hierna genoemd The Hodgson Report

196. Blavatsky, The Letters of H.P. Blavatsky to A.P. Sinnett, 98

197. Blavatsky, The Letters of H.P. Blavatsky to A.P. Sinnett, 102-3

198. Harrison, ‘J’Accuse: An Examination of The Hodgson Report of 1885’, 295

199. Harrison, ‘J’Accuse: An Examination of The Hodgson Report of 1885’, 308

200. Blavatsky, The Letters of H.P. Blavatsky to A.P. Sinnett, 348-51. In de voetnoot op 349 spreekt de redacteur ten onrechte over het handschrift van meester M, terwijl het in werkelijkheid dat van HPB is. Zie ook 250 en 257

201. Victor A. Endersby, The Hall of Magic Mirrors: A Portrait of Madame Blavatsky, 89, 132, 160

202. Charles Marshall, ‘The Mahatma Letters – A Syntactic Investigation into the Possibility of ‘Forgery’ by Helena Petrovna Blavatsky, a 19th Century Occultist’, Viewpoint Aquarius, Londen, oktober 1980, 8-14

203. The Canadian Theosophist, Calgary, Canada, november-december 1980, 98

204. The Hodgson Report, 313-14

205. The Hodgson Report, 314

206. Sinnett, Incidents in the Life of Madame Blavatsky, 315

207. Mahatma’s M en KH, De Mahatma Brieven aan A.P. Sinnett, 526, aanhangsel

208. Blavatsky, memorandum met negen punten aan haar collega Henry Steel Olcott, manuscript in het Adyar archief; zie ook H.P. Blavatsky Collected Writings, 6:410; Mahatma’s M en KH, De Mahatma Brieven aan A.P. Sinnett, aanhangsel, 527; Blavatsky, The Letters of H.P. Blavatsky to A.P. Sinnett, 76, 94

209. Michael Gomes, ‘The Coulomb Case 1884-1984’, The Theosophist, Adyar, Madras, India, januari 1985, 143

210. Blavatsky, brief woensdag, november 1885, van een kopie aan Olcott gestuurd in Bawaji’s handschrift, getranscribeerd van het origineel in het Adyar archief; ook beschikbaar in het De Zirkoff archief; Henry Steel Olcott, brief aan Blavatsky, 21 oktober 1885, herdrukt in The Theosophist, januari 1933, 402-6. Zie de brieven van Olcott in The Letters of H.P. Blavatsky to A.P. Sinnett

211. Blavatsky, ‘Echoes of the Past’, The Theosophist, mei 1908, 757-58

212. Leslie Price, Madame Blavatsky Unveiled?: A New Discussion of the Most Famous Investigation of the Society for Psychical Research, 7-8

213. Blavatsky, ‘Letters of H.P. Blavatsky, VII’, The Path, juni 1895, 78

214. Blavatsky, ‘Letters of H.P. Blavatsky, VIII’, The Path, juli 1895, 105-7

215. Blavatsky, brief aan Henry Steel Olcott, november 1884, Adyar archief

216. Isabel Cooper-Oakley, ‘At Cairo and Madras’, Lucifer, juni 1891, 278-79

217. Olcott, Old Diary Leaves, 3:197; brief aan Olcott, 24 november 1884, Adyar archief; zie ook het artikel van C.W. Leadbeater in Indian Mirror, 28 november 1884, over Mw. Coulombs schandelijke activiteiten in Caïro, herdrukt in Eek, Damodar and the Pioneers of the Theosophical Movement, 574-76

218. Isabel Cooper-Oakley, ‘At Cairo and Madras’, 279

219. The Theosophist, Supplement, maart 1885, 5

220. Olcott, Old Diary Leaves, 3de herziene uitgave, 1:97-98

221. Gomes, ‘The Coulomb Case 1884-1984’, The Theosophist, januari 1985, 141

222. Gomes, ‘The Coulomb Case, 1884-1984’, 141; Olcott, Old Diary Leaves, 3:200-3

223. Olcott, Old Diary Leaves, 3:203

224. Hartmann, ‘Autobiography of Dr. Franz Hartmann’, 28

225. Isabel Cooper-Oakley, ‘At Cairo and Madras’, 281-82

226. C. Jinarajadasa, The Personality of H.P.B. (brochure), TPH Adyar, 1930, 19

227. Harrison, ‘ J’Accuse: An Examination of The Hodgson Report of 1885’, 309

228. The Theosophist, Supplement, mei 1885, 195

229. Blavatsky, ‘Why I Do Not Return to India’, brief van april 1890, herdrukt in The Theosophist, januari 1922; ook in de brochure Theosophy and H.P.B., TC Los Angeles; en in H.P. Blavatsky Collected Writings, 12:156-67

230. Richard Hodgson, ‘The Defence of the Theosophists’, Proceedings of the Society for Psychical Research, deel 9 (1894), 135; herdrukt in James Webb (red.), The Society for Psychical Research, Report on the Theosophical Society, 135

231. Hodgson, ‘The Defence of the Theosophists’, 135

232. ‘Letters of H.S. Olcott to Francesca Arundale’, The Theosophist, oktober 1932, 48

233. Hartmann, ‘Autobiography of Dr. Franz Hartmann’, 27-28

234. William Q. Judge, Letters That Have Helped Me, 267

235. Arundale, My Guest – H.P. Blavatsky, 2

236. Blavatsky, ‘Recent Progress in Theosophy’, North American Review, Cedar Falls, Iowa, augustus 1890; herdrukt in Theosophy and the Theosophical Movement (HPB Pamphlet Series), TC Los Angeles; ook in H.P. Blavatsky Collected Writings, 12:292-308

 

 


HPB: Het bijzondere leven en de invloed van Helena Blavatsky, blz. 568-78

© 2008  Theosophical University Press Agency
Daal en Bergselaan 68, 2565 AG Den Haag