HPB: Het bijzondere leven en de invloed van Helena Blavatsky / Sylvia Cranston, Carey Williams (research assistent)

bestel boek

Tweede, herziene druk 2008

© 2008  Theosophical University Press Agency, Den Haag

 

      Inhoudsopgave     

 

Noten – Deel 7. De volgende eeuw

 

Afkortingen:  
Adyar archief Archief van de Theosophical Society, Adyar, Madras, India
Cranston archief Archief van Sylvia Cranston, Santa Barbara, Californië
De Zirkoff archief Archief van Boris de Zirkoff, Theosophical Society, Wheaton, Illinois
Pasadena archief Archief van de Theosophical Society, Pasadena, Californië
TC Bombay The Theosophy Company, Bombay, India
TC Los Angeles The Theosophy Company, Los Angeles, Californië
TPH Adyar The Theosophical Publishing House Ltd., Adyar, Madras, India
TPH Londen The Theosophical Publishing House Ltd., Londen
TPH Wheaton The Theosophical Publishing House Ltd., Wheaton, Illinois
TUP Den Haag Theosophical University Press Agency, Den Haag
TUP Pasadena Theosophical University Press, Pasadena, Californië


1. W.Q. Judge, ‘Yours till Death and After, HPB’, Lucifer, juni 1891, 291-92; ook in Echoes of the Orient, 2:14-17

2. Robert Crosbie, Answers to Questions on The Ocean of Theosophy, 190

3. Rick Fields, How the Swans Came to the Lake: A Narrative History of Buddhism in America, 120-21

4. John Henry Barrows (red.), The World’s Parliament of Religions, 1:20, 22; Fields, How the Swans Came to the Lake, 120

5. Jackson, The Oriental Religions and American Thought: Nineteenth Century Explorations, 251-52

6. George E. Wright, ‘Incidents of the Theosophical Congress’, The Path, november 1893, 242. Het congres werd gehouden van 15-17 september 1893, en stenografische transcripties van de toespraken werden gedrukt in het 195 bladzijden lange Report of the Proceedings of the Theosophical Congress, dat hetzelfde jaar werd gepubliceerd door de American Section Headquarters of the Theosophical Society in New York City.

7. Wright, ‘Incidents of the Theosophical Congress’, 245

8. Barrows, The World’s Parliament of Religions, 1:183; Fields, How the Swans Came to the Lake, 128-29

9. Jackson, The Oriental Religions and American Thought, 251

10. Geciteerd in The Lamp, Canada, december 1895; oorspronkelijk in Alliance Forum

11. Privé gedrukt, Calgary, Canada, 1908, 112; geciteerd in The Canadian Theosophist, juli-augustus 1975, 66-67

12. Jerry Hejka-Ekins, ‘De Geheime Leer in het Licht van het 20ste-Eeuwse Denken’, Nederlandse Sunrise, 1989, 188-89

13. Blavatsky, De Geheime Leer, 1:677

14. David Dietz, The New Outline of Science, 259-63

15. Robert Millikan, The Autobiography of Robert A. Millikan, 272, 271. Millikan zelf speelde een belangrijke rol in 1909 bij het nauwkeurig vaststellen van de elektrische lading van het elektron en hij kreeg in 1923 de Nobelprijs voor natuurkunde voor de ontdekking van kosmische stralen.

16. Science, 8 januari 1937, 598

17. Theosophia, deel 4, nummer 22, november-december 1947, 15

18. Robert Millikan, Time, Matter and Values, 96

19. Raymond F. Yates, These Amazing Electrons

20. Dietz, The New Outline of Science, 277

21. A. March en I.M. Freeman, The New World of Physics, 91, 109; geciteerd in Sunrise, november 1975, 81; Nederlandse Sunrise, februari 1976, 54

22. Zie Voorwoord, noot 11. Robert Millikan was mogelijk een van de eerste academici die Einstein in contact bracht met De Geheime Leer. Van 1921 tot 1945 was hij directeur van het Norman Bridges Laboratory aan het California Institute of Technology in Pasadena; hij was ook voorzitter van het uitvoerende comité van Cal Tech.

Millikan hielp Einstein in de jaren dertig naar de Verenigde Staten te komen. Gedurende drie zomers werkte Einstein als chef bij Cal Tech, voor hij een positie in Princeton aanvaardde.

Millikan was erg geïnteresseerd in De Geheime Leer. Tijdens zijn ambtsperiode bij Cal Tech was er zoveel vraag naar het ene exemplaar van het boek in de bibliotheek van de school, dat men, om het te lenen, zijn naam moest plaatsen op een lange wachtlijst. Het is waarschijnlijk dat Millikan een van de mensen was die Einstein voor De Geheime Leer interesseerde.

Een andere mogelijke kandidaat was Gustav Stromberg, een astrofysicus aan het Mount Wilson Observatorium in Los Angeles die een goede vriend van Einstein was en met hem aan het observatorium samenwerkte. Toen Strombergs boek Soul of the Universe werd gepubliceerd, verscheen Einsteins aanbeveling op de omslag.

Het is interessant te weten dat in die periode Boris de Zirkoff, samensteller van H.P. Blavatsky Collected Writings, het observatorium verschillende keren bezocht en bevriend raakte met de astronomen daar. Hij zei dat ze allen belangstelling hadden voor de theosofie, in het bijzonder dr. Hubbell. Stromberg bezocht de Theosophical Society in Point Loma en gaf er eens een lezing; hij schreef zelfs het voorwoord voor een boek over astronomie van twee Point Loma theosofen. Stromberg zegt:

Star Habits and Orbits wordt omschreven als: ‘astronomie voor mensen met theosofische belangstelling’. Het bevat daarom twee verschillende thema’s: ten eerste een beschrijving van fundamentele astronomische feiten en ten tweede, een interpretatie van deze feiten vanuit het standpunt van de theosofische leringen . . . Het grote bouwwerk van de moderne wetenschap is niet volledig zonder een niet-fysieke wereld, van waaruit energie en denken zich tijdelijk verbinden met de fysieke wereld van ruimte en tijd en zich tot een organisch geheel vormen. De moderne natuurkundige theorieën tonen de ontoereikendheid van de materialistische opvattingen die tot kortgeleden de natuurwetenschap kenmerkten en wijzen direct op een wereld die in nauw contact staat met ons eigen bewustzijn.

Er zijn veel wegen naar kennis en geen enkele moet over het hoofd worden gezien. Als we weten dat onze geest, waaronder ons denkvermogen, zijn wortels heeft in een onzichtbare maar niet onbekende wereld, is het begrijpelijk dat er geïnspireerde mannen en vrouwen kunnen zijn die in staat zijn enkele van de fundamentele geheimen van het leven en van het heelal te begrijpen, zonder gebruik te maken van microscopen en telescopen’ (Charles J. Ryan en L. Gordon Plummer, Star Habits and Orbits, v-vi).

23. M.R. Crossland (red.), The Science of Matter, 76

24. Werner Heisenberg, Science, 19 maart 1976, 1165

25. Blavatsky, De Geheime Leer, 1:128; zie ook 1:32, 86, 124vn

26. S. Garrett Service, The Einstein Theory of Relativity, 48

27. Millikan, The Autobiography of Robert A. Millikan, 273

28. Fred Hoyle, lezing in The Theosophist, april 1982, 219

29. The New York Times, 29 mei 1983, wetenschapspagina

30. Lewis Thomas, The Medusa and the Snail, 156-57; keuze uit een verkort uittreksel in Reader’s Digest, oktober 1979, 98-99

31. Fortune, 24 januari 1983

32. ‘Strange Stories, Amazing Facts’, Reader’s Digest; ‘Control Room: The Brain and its Workings’, 42-43

33. Judge, De Oceaan van Theosofie, 45

34. Judge, De Oceaan van Theosofie, 47

35. Oliver Sacks, De man die zijn vrouw voor een hoed hield, 86, 88

36. Harold Saxton Burr, Blue-Print for Immortality: The Electric Patterns of Life

37. Blavatsky, De Geheime Leer, 1:301-2

38. Thomas Huxley, Some Essays on Controversial Subjects, 27, 171, 178

39. Alfred Russel Wallace, Contributions to the Theory of Natural Selection, 360

40. Manas, 16 juni 1982, 1

41. Loren Eiseley, The Immense Journey, 94

42. Blavatsky, De Geheime Leer, 2:186-7, 271-76, 286-87

43. Freeman Dyson, Infinite in All Directions, New York, Harper & Row, 1988

44. Theosophical Research Journal, juni 1986, 43; lezing gehouden op het jaarlijkse Wetenschapsseminar van The Theosophical Society, Wheaton, Illinois, 19 oktober 1985

45. Charles Darwin, The Life and Letters of Charles Darwin, 1:282

46. The New York Times, 10 februari 1981, C2

47. Stephen Hawking, Het heelal, 16-17

48. ‘Galactic Changes Startle Astronomers’, The New York Times, 26 februari 1990

49. Judge, De Oceaan van Theosofie, 26

50. Interview door Barry Rohan, Detroit Free Press, 25 oktober 1983; geciteerd in The Eclectic Theosophist, San Diego, Californië, mei-juni 1984, 5

51. Betty Jo Teeter Dobbs, Alchemical Death and Resurrection: Alchemy in the Age of Newton

52. Ken Wilber (red.), Quantum Questions: Mystical Writings of the World’s Great Physicists, 102-4, 108-09, 110-11, achterkant omslag

53. Lincoln Barnett (red.), The Universe and Dr. Einstein, 105

54. Albert Einstein, The World As I See It, 28

55. Millikan, The Autobiography of Robert A. Millikan, 287

56. Walter Goodman, ‘Examining God’s Dice with Quantum Mechanics’, The New York Times, 6 juni 1990, C20

57. Roger Penrose, De nieuwe geest van de keizer, vi; The Emperor’s New Mind, vi

58. Penrose, The Emperor’s New Mind, omslag, vi, 226, 280, 298

59. Penrose, The Emperor’s New Mind, voorflap, 402 e.v.

60. Blavatsky, ‘Kosmic Mind’, Lucifer, april 1890, 89; Edison geciteerd in Blavatsky’s ‘The Cycle Moveth’, Lucifer, maart 1890, 8; ook in H.P. Blavatsky Collected Writings, 12:120-32, 133-50; en in HPB Pamphlet Series, TC Los Angeles; Mind in Nature and in Man, 5, en Cycles and Human Destiny, 11

61. Blavatsky, ‘Kosmic Mind’; ook in H.P. Blavatsky Collected Writings, 12:133-50; Mind in Nature and in Man, 6

62. Heinz Pagels, De kosmische code: Quantumfysica, de taal van de natuur, 284; zie ook Penrose, The Emperor’s New Mind, 421

63. Blavatsky, De Geheime Leer, 1:273

64. Peter Stenfels, ‘Beliefs’, The New York Times, 20 januari 1990

65. Francis Merchant, æ: An Irish Prometheus, omslag

66. Joseph M. Hone, W.B. Yeats, 1865-1939, 130

67. Ernest Boyd, Ireland’s Literary Renaissance, 213-15

68. ‘Special Note’, The Path, februari 1894, 351-52

69. ‘George William Russell – æ’, Canadian Theosophist, augustus 1935, 172-73 (ontleend aan Ernest A. Boyd, Appreciations and Depreciations)

70. Blavatsky, brief geschreven in Londen eind 1880; in De Zirkoff archief

71. William Butler Yeats, Memoirs, Denis Donoghue (red.), achterflap

72. William Butler Yeats, The Collected Letters of W.B. Yeats, 1:164 (brief gedateerd 7 mei 1889)

73. William Butler Yeats, Letters to the New Island, Horace Reynolds (red.), 83-84

74. Geciteerd door Harbans Rai Bachchan, W.B. Yeats and Occultism, 223

75. Richard Ellmann, Yeats: The Man and the Mask, 66-67; William Butler Yeats, Memoirs, 23-24

76. R.J. Finneran et al. (red.), Letters to W.B. Yeats, 447

77. William Butler Yeats, Autobiography of William Butler Yeats, 118, 119-20, 123, 197, 199; William Butler Yeats, Autobiografieën, 156, 158, 160-62

78. De volgende bronnen wijzen op een rechtstreekse invloed van HPB en de theosofie op Yeats: Bachchan, W.B. Yeats and Occultism, veel verwijzingen; Ellman, Yeats: The Man and the Mask, 68-69; Giorgio Melchiori, The Whole Mystery of Art: Pattern into Poetry in the Work of W.B. Yeats, 19, 119, 123, 141-47, 161, 165-72, 193, 262-63; Peter Ure, Yeats and Anglo-Irish Literature, 49, 64, 124; F.A.C. Wilson, W.B. Yeats and Tradition, 55, 56, 143, 235; en F.A.C. Wilson, Yeats Iconography, 145, 146, 170, 252

79. Ellmann, Yeats: The Man and the Mask, 67, 68, 69

80. William R. Linville, Helena Petrovna Blavatsky, Theosophy and American Thought, 147

81. Yeats, Memoirs, 26

82. Yeats, The Collected Letters of W.B. Yeats, 1:164

83. Yeats, Memoirs, 25; Yeats, Autobiografieën, 158

84. Lennox Robinson (red.), Lady Gregory’s Journals, 7, 261-63

85. Raynor Johnson, The Light and the Gate, 15, 40

86. Henry Summerfield, That Myriad-Minded Man, 16

87. P.G. Bowen, ‘æ and Theosophy’, The Aryan Path, december 1935, 722-26

88. Bowen, ‘æ and Theosophy’, 722-26

89. George Russell, brief aan B.P. Wadia, 17 oktober 1922

90. Claude Bragdon, Merely Players, 173-75

91. James Pryse, ‘George William Russell, Poet of the Inner Life’, The Canadian Theosophist, augustus 1935

92. Monk Gibbon, The Masterpiece and the Man, Yeats As I Knew Him, 54-55

93. Colin Wilson, Onbewust en bovenbewust, 178-79

94. James Pryse, ‘George William Russell, poet of the Inner Life’, The Canadian Theosophist, augustus 1935; Bowen, ‘Æ and Theosophy’, The Aryan Path, december 1935, 722-26

95. Summerfield, That Myriad-Minded Man, 285

96. Richard Ellmann, James Joyce, 102-3

97. ‘After Joyce, There’s No World Without Joyce’, The New York Times, 31 januari 1982, E9

98. Irish Statesman, 21 november 1925; The New York Times, 27 februari 1928

99. Stuart Gilbert, James Joyce’s Ulysses, voorwoord

100. Gilbert, James Joyce’s Ulysses, 33-34, 36

101. Eugene Jolas in Gotham Book Mart, New York: We Moderns, Gotham Book Mart, 1920-40. In deze jubileumcatalogus schrijven bekende auteurs over hedendaagse collegaschrijvers.

102. Leon, Edel, The Last Journey, 1947, 42

103. James Joyce, Portrait of the Artist as a Young Man, 218; Een portret van de kunstenaar als jongeman, 324

104. James Jones, From Here to Eternity, New York, 647-48, 723 (Eng. tekst)

105. Russell M. Goldfarb, Journal of Popular Culture, winter 1971

106. William York Tindall, D.H. Lawrence and Susan His Cow, 133, 138, 141

107. Tindall, D.H. Lawrence and Susan His Cow, 142-43

108. Tindall, D.H. Lawrence and Susan His Cow, 141, 146, 147

109. Tindall, D.H. Lawrence and Susan His Cow, 156

110. Tindall, D.H. Lawrence and Susan His Cow, 143

111. Goldfarb, Journal of Popular Culture, winter 1971

112. T.S. Eliot, The Waste Land, New York, Boni & Liveright, 1922, 28; Gedichten, 109; Het barre land, 11

113. Tom Gibbons, Rooms in the Darwin Hotel, 134-35

114. Thornton Wilder, The Eighth Day, 218-19; De achtste dag, 187-8

115. L. Frank Baum, redacteur van Aberdeen Saturday Pioneer, 18 januari 1890

116. John Algeo, The American Theosophist, augustus-september 1986, 273; ‘The Wizard of Oz: The Perilous Journey’, The American Theosophist, herfst 1986, 291-97

117. Algeo, The American Theosophist, augustus-september, 1986, 270

118. Roger Lipsey, An Art of Our Own: The Spiritual in Modern Art, 32-34; Spiritualiteit en abstractie in de kunst, 34-35

119. Hilton Kramer, ‘Kandinsky’, The New York Times, 18 december 1966

120. Wassily Kandinsky, Concerning the Spiritual in Art, 13-14; Spiritualiteit en abstractie in de kunst, 34-35

121. Laxmi Sihare, Oriental Influences on Wassily Kandinsky and Piet Mondrian 1909-1917, 5, 10, 17, 27, 36, 55, 73, 75, 77, 80-81, 87, 94-96, 100, 121, 122, 125, 131, 152-58, 173, 179-80, 184, 186, 225, 251-54

122. Sihare, Oriental Influences on Wassily Kandinsky and Piet Mondrian 1909-1917, 80

123. Sihare, Oriental Influences on Wassily Kandinsky and Piet Mondrian 1909-1917, 80; Wassily Kandinsky, Rückblicke (autobiografie, 1901-1913), 25-26

124. Sixten Ringbom, The Sounding Cosmos: A Study of the Spiritualism of Kandinsky and the Genesis of Abstract Painting, 61-105

125. Frank Elgar, Mondrian, 88-89

126. Sihare, Oriental Influences on Wassily Kandinsky and Piet Mondrian 1909-1917, 8

127. Édouard Schuré, The Great Initiates, 17

128. Carel Blotkamp, The Spiritual in Art: Abstract Painting 1890-1985, 103

129. Fred Gettings, The Occult in Art, 127

130. Robert Knotts, in Kathleen J. Regier, samensteller, The Spiritual Image in Modern Art, 135

131. Thomas Buser, ‘Gauguin’s Religion’, Art Journal, zomer 1968

132. Paul Gauguin, Modern Thought and Catholicism; het originele manuscript en de vertaling in St. Louis Art Museum archief, St. Louis, Missouri

133. Lipsey, An Art of Our Own: The Spiritual in Modern Art, 2-3

134. John Dillenger, Los Angeles Times, 22 februari 1987

135. Blotkamp, The Spiritual in Art: Abstract Painting 1890-1985

136. Richard Specht, Gustav Mahler, 39

137. Aantekeningen over de inhoud, opname van Mahlers derde symfonie, London Records (CSA 2223), dirigent Georg Solti

138. Sylvia Cranston en Joseph Head, Reincarnation: An East-West Anthology, 195

139. Faubion Bowers, The New Scriabin, ix-x

140. Gerald Abraham en Michel D. Calvocoressi, Masters of Russian Music, 478

141. Faubion Bowers, Scriabin: A Biography of the Russian Composer (1871-1915), 1:87; 2:52, 117, 258

142. Abraham en Calvocoressi, Masters of Russian Music, 475

143. Bowers, Scriabin, 1:319

144. Bowers, The New Scriabin, 53

145. Muriel Daw, ‘Christmas Humphreys, Theosophist and Buddhist’, The Theosophist, november 1984, 72

146. ‘Christmas Humphreys’, The Canadian Theosophist, mei-juni 1983, 39

147. Daw, ‘Christmas Humphreys, Theosophist and Buddhist’, 76

148. Christmas Humphreys, ‘Fifty Years’, The Middle Way, augustus 1969, 62-63

149. Daw, ‘Christmas Humphreys, Theosophist and Buddhist’, 69

150. Christmas Humphreys, ‘A Brief History of the Buddhist Society’, The Middle Way, november 1974, 9

151. Mircea Eliade, No Souvenirs: Journal 1957-1969, 208

152. Christmas Humphreys, Exploring Buddhism, 131

153. Christmas Humphreys, Karma and Rebirth, 10

154. Daw, ‘Christmas Humphreys, Theosophist and Buddhist’, 71

155. Alan Watts, In My Own Way, 77

156. Sri Krishna Prem, Man the Measure of All Things, TPH Londen, 1966

157. Christmas Humphreys, ‘Helena Petrovna Blavatsky’, in Colin Wilson (red.), Dark Dimensions, 71-73

158. Unity, mei-juni 1987, 32

159. George Gallup, Jr., Adventures in Immortality, 192-93

160. Gina Cerminara, Many Mansions, 23

161. Thomas Sugrue, There Is a River, 234-35

162. Thomas Sugrue, There Is a River, 220-21

163. Cerminara, Many Mansions, 44-45

164. Gina Cerminara, The American Theosophist, februari 1977, 37

165. Ian Stevenson, ‘Some Questions Related to Cases of the Reincarnation Type’, Journal of the American Society for Psychical Research, oktober 1974

166. Bhagavan Das, The Science of Peace, Adyar, Madras, India, Theosophical Publishing Company, 1907

167. Ian Stevenson, Cases of the Reincarnation Type

168. Shirley Maclaine, Out on a Limb, 316-17

169. Charles A. Silva, Date with the Gods, Huntington, New York, Coleman Graphics, 1977

170. Silva, Date with the Gods, 401-2

171. ‘Myrna’ is Margaret Geiger, leraar, kunstenaar, en haar hele leven theosoof.

172. Shirley MacLaine, geïnterviewd door Roderick Townley van TV Guide

173. Albert Goldman, Elvis, 364; Elvis, opkomst en ondergang van een superster, 327

174. Goldman, Elvis, 366; Elvis, opkomst en ondergang van een superster, 328

175. Jess Stearn, Elvis: His Spiritual Journey, 6

176. Priscilla Beaulieu Presley en Sandra Harmon, Elvis and Me, 204-5; Mijn leven met Elvis, 175-76

177. Goldman, Elvis, 365; Elvis, opkomst en ondergang van een superster, 328

178. Geddes MacGregor, ‘An Interview with Geddes MacGregor’, The American Theosophist, augustus 1978, 199

179. Geddes MacGregor, Reincarnation in Christianity; Reincarnation as a Christian Hope

180. Geddes MacGregor, ‘Christianity and the Ancient Wisdom’, The American Theosophist, december 1982, 420, 422

181. Geddes MacGregor, Reincarnation in Christianity

182. Geddes MacGregor, The Christening of Karma: the Secret of Evolution, TPH Wheaton, 1984

183. MacGregor, ‘An Interview with Geddes MacGregor’, 199-204

184. Geciteerd in ‘The Author of The Golden Bough’, radiolezing gehouden via de BBC door Eerw. Victor White en gepubliceerd in The Listener, 21 januari 1954, 137

185. Joseph Campbell, The Hero with a Thousand Faces, 3-4; De held met de duizend gezichten, 3

186. Robin en Stephen Larsen, A Fire in the Mind: The Life of Joseph Campbell, 41, 67, 70, 104, 387

187. Joseph Campbell, The Power of Myth, 58; Mythen en bewustzijn, 59

188. The Collected Works of C.G. Jung, deel 9, The Archetypes and the Collective Unconscious, afdeling I, 3-4; Archetype en onbewuste, 79

189. C.G. Jung, Memories, Dreams and Reflections, 380, 529; Herinneringen, dromen, gedachten, 362

190. C.G. Jung, Psychology and Religion: West and East, 529; Westers bewustzijn en oosters inzicht, 10

191. Eliade, No Souvenirs, 219

192. Ernest Jones, Sigmund Freud: Life and Work, New York, Basic Books, 1957

193. H.P. Blavatsky, Een Toelichting op de Geheime Leer, Stanza’s I - IV, TUP Den Haag, 1995, gedeelte over dromen, 71

194. Kurt Vonnegut, Jr., McCall’s, maart 1970

195. Blavatsky, ‘Practical Occultism’, Lucifer, april 1888, 151; ook in Studies in Occultism, 1; in H.P. Blavatsky Collected Writings, 9:155-62; en in Spiritual Evolution, (H.P.B. Pamphlet Series) TC Los Angeles, 5

196. David Spangler, Emergence: The Rebirth of the Sacred, 78-81

197. Spangler, Emergence: The Rebirth of the Sacred, 24

198. Spangler, Emergence: The Rebirth of the Sacred, 18

199. Tape van een lezing gehouden in de Mayflower boekwinkel, Ferndale, Michigan, 15 oktober 1977

200. Rudolf Steiner, Rudolf Steiner: An Autobiography, 345-48

201. Colin Wilson, Rudolf Steiner: The Man and His Vision, 57

202. H.J. Spierenburg, ‘Dr. Rudolf Steiner over Helena Petrovna Blavatsky’, en ‘Dr. Rudolf Steiner over de Mahatma’s’, delen 1 en 2, Theosofia, okt. 1985, 136-42, mei/juni 1986, 72-78 en augustus 1986, 111-18

203. Spierenburg, ‘Dr. Rudolf Steiner over Helena Petrovna Blavatsky’, 141

204. Spierenburg, ‘Dr. Rudolf Steiner over de Mahatma’s’, deel 1, 73

205. Spierenburg, ‘Dr. Rudolf Steiner over de Mahatma’s’, deel 1, 74

206. Spierenburg, ‘Dr. Rudolf Steiner over de Mahatma’s’, deel 2, 113

207. Spierenburg, ‘Dr. Rudolf Steiner over de Mahatma’s’, deel 1, 76

208. Spierenburg, ‘Dr. Rudolf Steiner over de Mahatma’s’, deel 1, 76

209. Spierenburg, ‘Dr. Rudolf Steiner over de Mahatma’s’, deel 2, 112-13

210. Jean-Louis Siémons, A Nineteenth Century Scheme for the Interpretation of Near-Death Experiences: The transpersonal model of death as presented in Madame Blavatsky’s Theosophy, 7

211. Blavatsky, De Sleutel tot de Theosofie, 150

212. Jean-Louis Siémons, A Nineteenth Century Scheme for the Interpretation of Near-Death Experiences, 15; R. Noyes en R. Kletti, ‘Panoramic Memory: A Response to the Threat of Death’, Omega, deel 7 (1977), 181-93

213. Siémons, A Nineteenth Century Scheme for the Interpretation of Near-Death Experiences, 15; Albert Heim, ‘Notizen über den Tod Durch Absturz’, Jahrbuch des Schweizer Alpenklub, 27 (1892), 327-37

214. Carol Zaleski, Otherworld Journeys, 130; Albert Heim, brief aan Oskar Pfister, ‘Shocken und Shockphantasien bei Höchster Todesgefahr’, Zeitschrift für Psycho-analyse, deel 16, 1930

215. Kenneth Ring, Life at Death, 73

216. Raymond A. Moody, Jr., Life after Life, 65; Leven na dit leven, 56

217. Moody, Life after Life, 60; Leven na dit leven, 53; geciteerd in Zaleski, Otherworld Journeys, 128

218. Ring, Life at Death, 73

219. Siémons, A Nineteenth Century Scheme for the Interpretation of Near-Death Experiences, 13

220. Ring, Life at Death, 240

221. Ring, Life at Death, 240

222. Blavatsky, De Stem van de Stilte, 55

223. Sylvia Cranston en Carey Williams, Reincarnation: A New Horizon in Science, Religion and Society, 140-41; Reïncarnatie, een nieuwe horizon in wetenschap, religie en samenleving, 169-70

224. Kenneth Ring, Heading Toward Omega, 226

225. Ring, Heading Toward Omega, 254-55

226. Blavatsky, De Geheime Leer, 2:502-04

227. The Theosophist, augustus 1990

228. Jacqueline Decter, Nicholas Roerich: The Life and Art of a Russian Master, 134-35

229. Decter, Nicholas Roerich, 134

230. Boris de Zirkoff, ‘Nicholas de Roerich: A Centenary’, Theosophia, herfst 1974, 8

231. The Theosophist, oktober 1979, 51

232. Telefoongesprek, 9 maart 1981

233. Theosophia, herfst 1974, 9-10

234. De Zirkoff archief, 50-54

235. William Kingsland, The Real H.P. Blavatsky, v

 

 


HPB: Het bijzondere leven en de invloed van Helena Blavatsky, blz. 590-600

© 2008  Theosophical University Press Agency
Daal en Bergselaan 68, 2565 AG Den Haag