James A. Long – Tourverslagen 1951

 

© 2008 Theosophical University Press Agency. Online-editie, isbn 978-90-70328-64-1. Vertaling van 1951 Tour Reports, isbn 978-1-55700-187-0. Alle rechten voorbehouden.


Download PDF-file van de volledige tekst (4,2 mb)

Inhoud

Voorwoord van de uitgever

Algemeen Congres van de Theosophical Society, Utrecht, 15 april 1951

Boodschap aan de Nederlandse leden, 15 april

Bijeenkomsten in Nederland

Zwolle
Haarlem
Amsterdam
Bussum
Utrecht
Den Haag
Rotterdam
Den Haag
22 april
23 april
24 april
25 april
26 april
27 april
28 april
29 april

Bijeenkomsten in Zweden

Stockholm
Stockholm
Stockholm
Göteborg
Hälsingborg
Stockholm
13 mei
15 mei
17 mei
19 mei
20 mei
22 mei

Bijeenkomsten in Duitsland

Stuttgart
München
Neurenberg
Neurenberg
Berlijn
Hamburg
Hannover
27 mei
30 mei
2 juni
3 juni
5 juni
7 juni
8 juni

Bijeenkomst in Utrecht 10 juni

Bijeenkomsten in het Verenigd Koninkrijk

Middleton-in-Teesdale
Liverpool
Manchester
Cardiff
Bournemouth
Londen
17 juni
18 juni
20 juni
21 juni
23 juni
24 juni

 

Voorwoord van de uitgever

James A. Long gaf van 1951 tot zijn dood in 1971 leiding aan de Theosophical Society (Pasadena). Hij werd in 1898 geboren in een arm gezin in York, Pennsylvania, en als kind kreeg hij polio waarna hij altijd met een wandelstok moest lopen. Hij volgde een loopbaan in het bedrijfsleven en werkte tijdens de Tweede Wereldoorlog als managementconsultant op de afdeling van de Kwartiermeester-generaal (bij het Ministerie van Defensie) in Washington DC, en werd later overgeplaatst naar het Ministerie van Buitenlandse Zaken, waar hij meehielp tijdens de overgangsperiode van een oorlogs- naar een vredessituatie. In die functie werd hij als adviseur van de delegatie van de Verenigde Staten meegestuurd naar de Verenigde Naties bij de opening van haar tweede sessie in 1946.

Na een lange en uitgebreide zoektocht naar een levensfilosofie die zijn vragen beantwoordde, sloot hij zich in 1935 bij de Theosophical Society aan die toen haar hoofdkwartier had in Point Loma, Californië, en door G. de Purucker werd geleid. Hij werkte nauw samen met kolonel Arthur L. Conger die vlakbij Washington DC woonde. Kolonel Conger werd in 1939 herkozen als president van de Amerikaanse Afdeling, en stelde Long kort daarna aan als businessmanager daarvan. Long hielp kolonel Conger ook met het tijdschrift van die afdeling en redigeerde zelf een maandelijks tijdschrift van zakformaat: Theosophical Nuggets (1940-1944).

Kolonel Conger werd in oktober 1945 leider van de TS. In dat jaar werd Long aangesteld als lid van het Kabinet en nadat hij in 1947 uit overheidsdienst met pensioen ging, werd hij staflid aan het internationale hoofdkwartier, dat in 1942 was verplaatst naar Covina, Californië. In december 1950 stuurde kolonel Conger hem op een wereldtournee om met functionarissen en leden te praten over het toekomstige werk van de Society. Slechts tien dagen vóór kolonel Conger op 21 februari 1951 stierf, was hij weer terug. (Voor een meer uitgebreide bespreking van de geschiedenis van de Society tot op dat moment worden lezers verwezen naar H.P. Blavatsky en de Theosofische Beweging door Charles J. Ryan en Kolonel Arthur L. Conger door Alan E. Donant.)

Long noemde de bestuursperiode van zijn voorganger vaak een overgangsperiode van ‘het ontvangen naar het geven’ van theosofie. Hij zei dat zijn eigen periode een voortzetting zou zijn van deze overgang en ‘zo goed als we kunnen, een voorbeeld van praktische toepassing van theosofie’. Vanaf het begin betekende dit dat de leden werden geïnformeerd over het zich ontvouwende karma van de Society door algemene brieven te sturen en andere verslagen van haar voortgang.

De Tourverslagen 1951 bevatten Longs boodschap aan het Algemene Congres van de Theosophical Society dat op 15 april 1951 in Utrecht werd gehouden, en ook verslagen van de bijeenkomsten in Nederland, Zweden, Duitsland, Engeland en Wales die tussen 15 april en 24 juni werden gehouden. Over de tourverslagen zelf schreef Long op 10 augustus 1951 aan de leden:

Het leek beter om de letterlijke verslagen van de bijeenkomsten die zijn gehouden te publiceren dan om de activiteiten in een formeel rapport weer te geven. Ik hoop dat het geschreven woord iets van de geest die de leden naar de bijeenkomsten meebrachten aan u zal overbrengen en dat de aanpak van ons toekomstige werk, zoals hier wordt beschreven, van nut zal zijn bij uw eigen theosofische inspanningen.

Dit materiaal werd oorspronkelijk alleen gegeven aan leden van de Theosophical Society en wordt nu voor het eerst algemeen bekendgemaakt in een licht geredigeerde vorm.

Pasadena, Californië
17 november 2006

 


Theosophical University Press Agency (TUPA)
Daal en Bergselaan 68, 2565 AG Den Haag, 070-3231776