Theosophical University Press Agency

Licht op het pad & Door de gouden poort

Mabel Collins

Licht op het pad is geschreven voor aspirant-leerlingen die de moeilijke weg willen gaan om hun eigen hart te leren kennen, wat alleen kan door het verbreken van de boeien van de persoonlijkheid. Het bevat voorschriften op het gebied van het innerlijke leven die door hun eenvoud zo krachtig zijn dat ze vele levens als gids kunnen dienen. De schrijfster heeft de voorschriften van uitgebreide aantekeningen voorzien.

Door de gouden poort bevat raadgevingen die als een verdere toelichting kunnen worden gezien bij Licht op het pad. De titels van de hoofdstukken zijn veelzeggend: het zoeken naar genot; het mysterie van de drempel; de eerste poging; de betekenis van pijn; het geheim van kracht.

Verbeeld u niet dat u zich afzijdig kunt houden van slechte of dwaze mensen. Zij zijn uzelf. Het besmeurde kleed waarvoor u nu terugdeinst om het aan te raken was misschien gisteren het uwe of kan in de toekomst van u zijn. – blz. 16-7

In u is het licht van de wereld – het enige licht dat op het pad kan worden geworpen. Als u het niet in uzelf kunt waarnemen, heeft het geen zin er elders naar te zoeken. – blz. 3

omslag boek

13 x 19 cm, 200 blz.
1ste druk 1999
isbn 9789070328504
gebonden € 14,–

Bestel bij bol.com

Volledige tekst in HTML

E-boek 2012 PDF (2 mb)

Boekbespreking

Toelichtend artikel ‘De drie verlangens’

Vertaling van: Light on The Path &
Through the Gates of Gold

Theosophical University Press Agency

Daal en Bergselaan 68, 2565AG Den Haag, 070-3231776