Theosophical University Press Agency

Verzonken continenten & continentverschuiving

David Pratt

Volgens de platentektoniek hebben ‘legendarische’ verzonken continenten zoals Atlantis en Lemurië nooit echt bestaan. Ze beweert dat continenten duizenden kilometers kunnen verschuiven, maar dat het verrijzen en verzinken van grote continenten onmogelijk zijn.

De platentektoniek ligt echter zwaar onder vuur. Een groeiende hoeveelheid bewijsmateriaal toont aan dat continenten niet als meubelstukken kunnen worden verplaatst, dat periodieke verticale korstbewegingen een sleutelrol spelen in de evolutie van de aarde, en dat grote delen van de zeebodem in het verre verleden continenten waren.

In de conclusie schrijft David Pratt:

Het bestaan van diepe continentale wortels en het ontbreken van een ononderbroken, wereldwijde asthenosfeer om de plaatbewegingen gesmeerd te laten verlopen, hebben het klassieke model van plaatbewegingen onhoudbaar gemaakt. Er is geen overeenstemming over de dikte van de ‘platen’ en er is geen zekerheid over de krachten die verantwoordelijk zijn voor hun veronderstelde beweging. De hypothesen over grootschalige continentverschuiving, zeebodemspreiding en subductie, en de relatief jonge leeftijd van de oceanische korst worden door een grote hoeveelheid gegevens tegengesproken. Bewijzen voor substantiële verticale korstbewegingen en voor aanzienlijke hoeveelheden verzonken continentale korst in de huidige oceanen vormen nóg een grote uitdaging voor platentektonici. Zulk bewijsmateriaal bevestigt steeds meer de periodieke afwisseling van land en zee zoals die in de theosofie wordt onderwezen. – blz. 47

15 x 22 cm, 68 blz.
1ste druk 2009
isbn 9789070328740
paperback € 7,50

Bestel bij bol.com

Volledige tekst in HTML

E-boek 2010 PDF (3 mb)

Vertaling van:
Sunken continents versus continental drift

Theosophical University Press Agency

Daal en Bergselaan 68, 2565AG Den Haag, 070-3231776