Theosophical University Press Agency

De esoterische traditie

G. de Purucker

De basisgedachten in De geheime leer van Blavatsky omvatten de beginselen van een tijdloze wijsheid. Deze wijsheid wordt hier door de schrijver verder toegelicht.

De mysteries van de innerlijke samenstelling van de mens, esoterische scholen, grote zieners en wijzen, de geheime leer van Gautama Boeddha, zichtbare en onzichtbare werelden, evolutie van mens en dier, de relatie tussen wetenschap en esoterie komen aan bod. Tevens wordt uitvoeriger dan in andere boeken toegelicht hoe het reïncarnatieproces in zijn werk gaat.

15 x 23 cm, 754 blz.
1ste druk 2001
isbn 9789070328559
gebonden € 36,00

Bestel bij bol.com

Volledige tekst in HTML

E-boek 2010 PDF (4 mb)

Verkorte vertaling van: The Esoteric Tradition

Dit boek wordt gebruikt bij:
Theosofische cursus 3a

Andere boeken geschreven door G. de Purucker

Informatie over G. de Purucker

Theosophical University Press Agency

Daal en Bergselaan 68, 2565AG Den Haag, 070-3231776