Theosophical University Press Agency

De sleutel tot de theosofie

H.P. Blavatsky

Na publicatie van De geheime leer kreeg H.P. Blavatsky veel verzoeken om een eenvoudiger uiteenzetting van de oude wijsheid. Ze reageerde hierop met De sleutel tot de theosofie, geschreven in vraag-en-antwoord-stijl. Wat is theosofie? Wat is het beleid van de Theosophical Society? Wat maakt iemand tot theosoof? Wat is karma? Wat is reïncarnatie? Wat gebeurt er na de dood? Wat is praktische theosofie? Wie zijn de mahatma’s?

Ze besluit het boek met een blik op de toekomst van de TS. Achterin is een verklarende woordenlijst opgenomen.

15 x 22 cm, 402 blz.
isbn 9789070328207
paperback € 15,00

isbn 9789070328153
gebonden € 20,00

Bestel bij bol.com

E-boek 2011 PDF (4 mb)

Vertaling van: The Key to Theosophy

Andere boeken geschreven door H.P. Blavatsky

Boeken en informatie over H.P. Blavatsky

Theosophical University Press Agency

Daal en Bergselaan 68, 2565AG Den Haag, 070-3231776