Theosophical University Press Agency

Sleutel tot de theosofienieuw

Een heldere uiteenzetting van enkele basisgedachten van de tijdloze wijsheid

H.P. Blavatsky

Na publicatie van De geheime leer vroeg men Blavatsky om een eenvoudiger boek over de oude wijsheid te schrijven. Ze reageerde hierop met Sleutel tot de theosofie, geschreven in vraag-antwoordvorm. Vragen waar ze o.a. op ingaat zijn:

 • Wat is theosofie?
  Wat is karma? Is karma ooit onverdiend?
  Wat is reïncarnatie? Wat reïncarneert er?
  Waarom herinneren we ons onze vorige levens niet?
  Wat gebeurt er na de dood?
  Wat is het verschil tussen ziel en geest?
  Wat is praktische theosofie?
  Wat is het beleid van de Theosophical Society?
  Wat maakt iemand tot theosoof?
  Wie zijn de mahatma’s?

Ze besluit met een visie op de toekomst van de TS.

Achterin zijn een uitgebreide woordenlijst en index opgenomen.

omslag boek

15 x 22 cm, 372 blz.
2de herziene druk 2023
isbn 9789491433313
paperback € 23,–

Bestel bij bol.com

Volledige tekst in HTML

E-boek 2023 PDF

Vertaling van: The Key to Theosophy

Andere boeken geschreven door H.P. Blavatsky

Boeken en informatie over H.P. Blavatsky

Theosophical University Press Agency

Daal en Bergselaan 68, 2565AG Den Haag, 070-3231776