Theosophical University Press Agency

Duizend lichten aansteken

– een theosofische visie –

Grace F. Knoche

Duizend lichten aansteken geeft een heldere kijk op de kernvragen van het menselijk bestaan. Met warmte en begrip schrijft Grace F. Knoche over onderwerpen zoals evolutie, het ontwaken van het denkvermogen, reïncarnatie, dood en ziekte, karma en mededogen. Hierbij wordt ook aandacht besteed aan zowel de waarde als de tekortkomingen van verschillende religieuze en wetenschappelijke opvattingen en methoden voor zelfontwikkeling.

Dit boek legt de nadruk op de praktische toepassing van de theosofische filosofie in ons dagelijks leven en keert steeds terug naar de basisgedachte van universele broederschap:

Iedere persoon die werkelijk voelt dat ieder ander individu niet alleen zijn broeder is, maar werkelijk hemzelf, voegt zijn aandeel aan spirituele kracht toe aan de morele invloed van het broederschapsideaal. We zijn niet gescheiden – we zijn één levensgolf, één menselijke familie. – blz. 207

omslag boek

14 x 21 cm, 256 blz.
1ste druk 2002
isbn 9789070328610
paperback € 15,–

Bestel bij bol.com

Volledige tekst in HTML

E-boek 2010 PDF (1 MB)

Luisterboek

Vertaling van: To Light a Thousand Lamps
A Theosophic Vision

Dit boek wordt gebruikt bij:
Theosofische cursus 2a

Andere boeken geschreven door Grace F. Knoche

Informatie over Grace F. Knoche

Theosophical University Press Agency

Daal en Bergselaan 68, 2565AG Den Haag, 070-3231776