Theosophical University Press Agency

Een introductie tot De Geheime Leer

H.P. Blavatsky

Dit boek bevat de essentie van H.P. Blavatsky’s meesterwerk De geheime leer.

Opgenomen zijn fragmenten uit De geheime leer zoals het voorwoord, de proloog, de stanza’s van Dzyan, en de samenvatting en conclusie die op de stanza’s volgen. Zo krijgt de lezer een beknopt overzicht van de hoofdlijnen van De geheime leer.

Daarnaast bevat het een artikel van Robert Bowen waarin Blavatsky’s aanwijzingen voor het bestuderen van De geheime leer zijn opgenomen, en een artikel van Kirby Van Mater over het schrijven van De geheime leer.

Deze herziene druk is voorzien van een verklarende woordenlijst.

omslag boek

15 x 22 cm, 128 blz.
4de herziene druk 2018
isbn 9789491433214
paperback € 12,50

Bestel bij bol.com

Volledige tekst in HTML

E-boek 2018 PDF (4,4 mb)

Vertaling van:
An Invitation to The Secret Doctrine

Dit boek wordt gebruikt bij:
Theosofische cursus 2b

Andere boeken geschreven door H.P. Blavatsky

Boeken en informatie over H.P. Blavatsky

Theosophical University Press Agency

Daal en Bergselaan 68, 2565AG Den Haag, 070-3231776