Theosophical University Press Agency

Dialogen van G. de Purucker

Geredigeerd door Arthur L. Conger

In 1929 verzamelde G. de Purucker een kleine groep leerlingen om zich heen aan wie hij privé-onderricht gaf tot aan zijn dood in 1942. De leerlingen waren gebonden aan geheimhouding, maar De Purucker voorzag dat er een tijd zou komen dat de leringen zouden worden gepubliceerd. In 1948 verscheen The Dialogues of G. de Purucker, het geredigeerde verslag van deze bijeenkomsten. Deze editie is een Nederlandse vertaling daarvan.

De Purucker doet een beroep op de leerling (en de lezer) om een ruimere visie te ontwikkelen op de mens en de kosmos en neemt misverstanden over esoterische onderwerpen weg. Sommige vragen gaan over het spirituele pad en esoterische training, andere over diepgaande leringen zoals de monadenleer en de tocht die de mens en andere entiteiten maken in een zich ontvouwend heelal.

De door De Purucker naar voren gebrachte antwoorden maken ons duidelijk dat we in essentie één zijn, niet alleen met de levensgolven op onze aarde maar met de hele kosmos. Planeten, zonnen, heelallen, mensen en goden, dieren en planten, atomen en elementalen, alle zijn onderling verbonden en evolueren. Deze gedachten leggen de grondslag voor het in praktijk brengen van een ethiek die gebaseerd is op universele broederschap.

2 delen, 1133 blz.
1ste druk 2005
isbn 9789070328009
gebonden € 47,50

Bestel bij bol.com

Volledige tekst in HTML

E-boek 2010 PDF Deel 1

E-boek 2010 PDF Deel 2

Vertaling van: The Dialogues of G. de Purucker

Boekbespreking

Andere boeken geschreven door G. de Purucker

Informatie over G. de Purucker

Theosophical University Press Agency

Daal en Bergselaan 68, 2565AG Den Haag, 070-3231776