Welkom op de website van het Theosofisch Genootschap.

Het Theosofisch Genootschap is de Nederlandse afdeling van de Theosophical Society (Pasadena), een internationale organisatie die mensen ervan bewust wil maken dat al het leven één is en ze aanmoedigt vanuit die visie te leven.

Wat is theosofie? Het woord is van Griekse oorsprong, van theos, ‘god’, en sophia, ‘wijsheid’, en betekent ‘wijsheid over goddelijke zaken’. De theosofische filosofie is een hedendaagse presentatie van de tijdloze wijsheid, de synthese van religie, wetenschap en filosofie.

Theosophical University Press Agency is de uitgeverij van het Theosofisch Genootschap en probeert met haar literatuur een ruim beeld te geven van de esoterische filosofie (esoterie).

Verkenning theosofie Een verkenning van de theosofie

Deze verzameling artikelen, gecomprimeerd en bewerkt uit theosofische publicaties, is een uitnodiging aan belangstellenden om de diepte en schoonheid van de theosofie te verkennen en te ervaren.

De Theosophical Society streeft ernaar dat ‘universele broederschap’ beter wordt begrepen en dieper in het hart wordt gevoeld. . . .

Geheime Leer Pas verschenen!

De eeuwenoude en beproefde voorschriften in dit boek wijzen de weg op het spirituele pad. De zeven poorten die door zeven sleutels worden geopend en de twee spirituele paden worden beschreven. De keuze voor het onzelfzuchtige pad van de bodhisattva staat centraal.

Meer . . .

Geheime Leer Pas verschenen!

De geheime leer is de synthese van wetenschap, filosofie en religie.

Deze geheel herziene vertaling bevat ruim 3000 bronverwijzingen die zorgvuldig zijn nagezocht en een diepere studie mogelijk maken.

Meer . . .