tulpenProgramma januari t/m juni 2024

mail Blijf op de hoogte!

Studiegroepen

Online groepen

Veel mensen zijn op zoek naar heldere antwoorden op vragen die door het leven worden opgeroepen:

Waar komen we vandaan?
Wie zijn we?
Wat is het doel van het leven?
Hoe ontstaat de wereld of een heelal?
Bestaat er toeval in het leven?
Bestaan goden?
Wat gebeurt er na de dood?

en vele andere levensvragen.

Religie, wetenschap en filosofie bieden verschillende benaderingen van deze vragen. De theosofische filosofie is een synthese van deze drie zienswijzen, en reikt gedachten aan die een beroep doen op zowel ons denken als ons hart. Ze benadrukt vooral het in praktijk brengen van de ethiek die voortvloeit uit het feit dat alle wezens in essentie één zijn.

Door middel van studiegroepen kunnen we dieper op deze levensvragen ingaan, ze vanuit verschillende tradities en perspectieven bekijken, en van gedachten wisselen over de betekenis die ze in ons leven hebben.

Bij een studiegroep kunt u op elk van de genoemde data beginnen.

Iedere belangstellende is welkom.

Toegang is gratis en vrijblijvend.