J.A. Long

James A. Long

James Albert Long werd geboren op 27 augustus 1898 in York, Pennsylvania. Hij volgde een loopbaan in het bedrijfsleven en diende tijdens de Tweede Wereldoorlog als management consultant op het departement van de Quartermaster General in Washington, D.C. (onderdeel van het Ministerie van Defensie dat zich bezighield met logistieke problemen), en werd later overgeplaatst naar het Ministerie van Buitenlandse Zaken. In die functie nam hij als adviseur deel aan de delegatie van de Verenigde Staten naar de Verenigde Naties bij de opening van de tweede sessie in 1946.

Long werd lid van de Theosophical Society in 1935 en werd in 1939 business manager van haar Amerikaanse Afdeling. Hij werkte nauw samen met Arthur L. Conger die hij als Leader van de Theosophical Society in 1951 opvolgde. De periode van zijn leiderschap werd gekenmerkt door de nadruk die hij legde op de toepassing van de theosofie in het dagelijks leven. Voor dit doel richtte hij het tijdschrift Sunrise op als brug tussen theosofie en het publiek, waarbij in ieder nummer theosofische perspectieven werden gegeven op relevante ontwikkelingen in wetenschap, filosofie en religie, alsmede studies over oude en moderne theosofie. Jim Long stierf op 19 juli 1971 en werd opgevolgd door Grace F. Knoche.