W.Q. Judge

William Quan Judge

William Quan Judge werd op 13 april 1851 in Dublin, Ierland, geboren. Het gezin emigreerde in 1864 naar New York waar hij zich specialiseerde in bedrijfsrecht (Orde van juristen van New York State, 1872). Zijn opvallende karaktereigenschappen als advocaat waren zijn gedegenheid, zijn onwankelbare doorzettingsvermogen, en zijn ijver waarmee hij bij zowel werkgevers als cliënten respect afdwong.

In 1875 was hij samen met H.P. Blavatsky en Henry S. Olcott een van de hoofdoprichters van de Theosophical Society. Later werd hij General Secretary van de Amerikaanse Afdeling en vice-voorzitter van de internationale Society. Toen H.P. Blavatsky naar India ging, bleef Judge achter om de TS in New York zo goed mogelijk voort te zetten. De TS steunde vanaf dat moment vooral op haar filosofische basis; Judge spande zich jarenlang in om de leringen van deze oude wijsheid te verduidelijken.

William Quan Judge had een goede beheersing van de theosofische beginselen en beschikte over het bijzondere talent om ingewikkelde filosofische onderwerpen in heldere alledaagse taal om te zetten en ze voor het publiek toegankelijker te maken. Hij had veel sympathie voor zijn medemens en stond altijd klaar om bemoediging, hulp en zo nodig advies te geven; in brieven en persoonlijk contact wist hij steeds de juiste snaar te raken.

In 1893 organiseerde hij de deelname van de TS aan het Wereldparlement van Religies te Chicago. Hij stierf op 21 maart 1896 in New York City op 44-jarige leeftijd.