De maskers van Odin – Oud-Noorse wijsheid
Elsa-Brita Titchenell

isbn 9789070328634, gebonden, bestel boek

Uit deze uitgave mag alleen met toestemming van de uitgever iets worden overgenomen.

© 2005  Theosophical University Press Agency, Den Haag

 

 

      Inhoudsopgave     

 

Dankbetuiging

 

Veel dank ben ik verschuldigd aan een aantal mensen die hebben geholpen om dit boek tot stand te brengen: in de eerste plaats aan wijlen James A. Long die mij gedurende zijn leiderschap van de Theosophical Society aanmoedigde bij mijn studie van de Edda en in 1954-5 acht artikelen over de theosofische inhoud daarvan opnam in jaargang 4 van het tijdschrift Sunrise, terwijl daarna in de loop van een aantal jaren nog zo’n zes artikelen verschenen; ook aan Kirby van Mater – zonder zijn aansporingen zou ik nooit aan dit boek zijn begonnen; vervolgens aan Sarah Belle Dougherty die het manuscript las en voorstelde om het materiaal beter te rangschikken; aan Gertrude (Trudy) Hockinson die grote delen van het manuscript heeft getypt en nog eens getypt; aan Rod Casper van de Millikan Library aan het California Institute of Technology die mij aan materiaal hielp voor research-doeleinden; A. Studley Hart die enige redactionele magie verrichtte; mijn goede vriendin Ingrid (Binnie) Van Mater die het boek niet alleen met een helder en kritisch oog heeft gelezen maar ook de termen in de index en in de verklarende woordenlijst controleerde en hielp bij alle onvermijdelijke lastige taken die aan de voltooiing van een boek moeten voorafgaan. Daarna hebben Manuel Oderberg en Eloise en Studley Hart de drukproeven gelezen. Daarnaast ben ik dank verschuldigd aan de staf van Theosophical University Press, met name Will Thackara, Raymond Rugland, Mark Davidson, en John Van Mater, Jr., die zich geen moeite hebben gespaard bij de productie van het boek. Bovenal ben ik veel dank verschuldigd aan Grace F. Knoche, zonder haar constante steun zou niets van het bovenstaande tot stand zijn gekomen.

Elsa-Brita Titchenell

31 mei 1985
Altadena, Californië

 


De maskers van Odin – Oud-Noorse wijsheid, blz. xvii-xviii

© 2005  Theosophical University Press Agency
Daal en Bergselaan 68, 2565 AG Den Haag