Levensvragen
– in het licht van de esoterische wijsheid –
G. de Purucker

Oorspronkelijke titel: Golden Precepts of Esotericism, G. de Purucker

Vertaling van de derde herziene uitgave uit 1979

ISBN 9070328607, paperback, bestel boek

Uit deze uitgave mag alleen met toestemming van de uitgever iets worden overgenomen.

© 2002  Theosophical University Press Agency
Daal en Bergselaan 68, 2565AG Den Haag

E-boek 2011 PDF (0,6 MB)


 

Inhoud

Voorwoord

1 Het pad naar het hart van het heelal

2 Ouderdom, ziekte en dood

3 De innerlijke god

 

4 De grote ketterij van afgescheidenheid

5 Liefde is het cement van het heelal

6 Het chelapad

7 De boeddha’s van mededogen

 


 

Iemand van wie het hart van liefde en mededogen is vervuld, kent nooit angst; daarvoor is in zijn hart geen plaats. Koester liefde voor al wat leeft, dan verbindt u zich met onoverwinnelijke kosmische krachten en wordt u sterk, en geestelijk en intellectueel helderziend. – blz. 118