Bijlage 1

Geologische tijdschaal

 
Wetenschap
Theosofie
 
Begon (jaren voor het heden)
Begon (jaren voor het heden)
Fanerozoïcum (eon)    
  Cenozoïcum (era)    
  Kwartair (periode)    
    Holoceen (tijdvak)
11.700
 
    Pleistoceen
1.806.000
870.00
  Tertiair
    Plioceen
5.332.000
1.870.000
    Mioceen
23.030.000
3.670.000
    Oligoceen
33.900.000
5.280.000
    Eoceen
55.800.000
7.130.000
    Paleoceen
65.500.000
7.870.000
 
  Mesozoïcum / Secundair
    Krijt
145.500.000
16.000.000
    Jura
199.600.000
28.000.000
    Trias
251.000.000
44.000.000
 
  Paleozoïcum
    Perm
299.000.000
74.000.000
    Carboon
359.200.000
110.000.000
    Devoon
416.000.000
148.000.000
    Siluur
443.700.000
179.000.000
    Ordovicium
488.300.000
214.000.000
    Cambrium
542.000.000
250.000.000
 
Proterozoïcum
2.500.000.000
1.120.000.000
 
Archaïcum
4.000.000.000
1.890.000.000
 
Ontstaan van de aarde
4.600.000.000
2.170.000.000

 

Volgens de theosofie begon de vierde ronde van de evolutie van de aarde ongeveer 320 miljoen jaar geleden, aan het einde van het proterozoïcum. De overeenkomstige wetenschappelijke datum is ongeveer 640 miljoen jaar geleden.

 

Bronnen:
2008 International Stratigraphic Chart, www.stratigraphy.org/ICSchart/StratChart2008.pdf
H.P. Blavatsky, De Geheime Leer, TUPA, 1988, 2:73-5, 806-14
Frederick J. Dick & William Scott, ‘The age of the earth’, The Theosophical Path, april 1919, blz. 369-79
David Pratt, Geochronology: theosophy and science en Secret cycles, www.davidpratt.info

Problemen met de radiometrische dateringsmethode:
G. de Purucker, De Esoterische Traditie, TUPA, 2001, blz. 166-7, 235-6, 424-5
David Pratt, The age of earth, www.davidpratt.infoBijlage 2

Verzonken continenten & continentverschuiving, blz. 48-9

© 2009  Theosophical University Press Agency
Daal en Bergselaan 68, 2565 AG Den Haag