Theosophical University Press Agency

pagina achteruit Inhoudsopgave pagina vooruit

Overeenkomsten in de ronden

Betreft: Brief 15, blz. 97-101

De vierde ronde is een kopie van verder gevorderde aard van alles wat in de derde ronde plaatsvond. Op dezelfde manier was de derde ronde dat van de tweede. Bedenk dat vormen, gedaanten en lichamen tenslotte alle betrekkelijk onbelangrijk zijn.

Er was een tijd in de derde ronde die overeenkomt met de afdaling van de manasaputra’s in deze vierde. Er was een tijd in de derde ronde die overeenkomt met het ontstaan van de seksen op deze aarde. Er was een tijd in de derde ronde die overeenkomt met wat in de toekomst gaat gebeuren wanneer de seksen in deze ronde verdwijnen. En dat geldt voor alle gebeurtenissen die we hebben meegemaakt en nog zullen meemaken in deze vierde ronde.

Zo bestond er inderdaad, zelfs in de eerste ronde, belichaamde intelligentie op deze aarde en waren er niet alleen verstandeloze wezens. Als u meent dat er geen enkele soort intelligentie bestond in de eerste ronde, blijkt daaruit dat u uw aandacht te veel beperkt tot de menselijke evolutie. Maar er bestaan ook de verschillende soorten evoluties van de dhyani-chohanische rijken; en er waren zelfs in de eerste ronde mensen. Hoe de lichamen er uitzagen doet er niet toe, dat is van geen belang. Er waren wezens met wilskracht, die dachten en voelden. Het waren er weinigen, dat wel, maar ze bestonden; zij waren de sterrenzonen, de zonen van de vuurnevel waarvan H.P.B. sprak, de eerste grote adepten op deze aarde en ook op de andere bollen van onze keten. Er waren er heel weinig omdat het de eerste ronde was. In de tweede ronde waren er meer; meer in de derde ronde; meer in de vierde ronde. Er zullen er nog meer in de vijfde ronde zijn, enz.; want elke nieuwe ronde brengt elk natuurrijk één kosmisch subsubgebied hoger op de evolutieladder. Tot zover dit commentaar.

Het ene wordt het vele

Ik ben het eens met hen die eenvoudig niet kunnen inzien wat het ene anders zou kunnen doen dan het vele worden. Kijk eens naar het heelal overal om ons heen. Het vertegenwoordigt het vele. Het gezonde verstand zegt ons dat alle menigten wezens en entiteiten in dit heelal, omdat ze zijn onderworpen aan één gemeenschappelijke wet en in essentie gevormd zijn uit één gemeenschappelijke kosmische stof, oorspronkelijk moeten zijn voortgekomen uit één kosmische bron van zijn en leven. De leer van het occultisme van alle tijden zegt dat alle dingen nu teruggaan naar dat goddelijke: ze zijn voortgekomen uit het goddelijke als niet-zelfbewuste godsvonken voor een eonen en eonenlange kosmische pelgrimstocht, waarbij ze al die afwisselende, wonderlijke avonturen beleven die het leven in al zijn stadia met zich brengt om dan de weg omhoog te gaan en terug te keren in de schoot van het goddelijke, om daarna opnieuw tevoorschijn te komen in het volgende kosmische mahamanvantara. Voor mij is het onbegrijpelijk dat er iets anders zou kunnen gebeuren; en er zijn zoveel opmerkelijke illustraties te geven van dit eeuwige proces.

Sedimentatie op onze aarde

Als de meesters of H.P.B. spreken over de 320 miljoen jaar sinds er op onze aarde sedimentatie plaatsvond, doelen ze op het begin van deze ronde op bol A; en toen de impuls van de drie elementalenrijken, gevolgd door het delfstoffenrijk, onze aarde bereikte, begon niet alleen de sedimentatie, maar ook de vulkanische activiteit. Dat is alles. Als u wilt lezen wat ik daarover te zeggen heb in mijn Beginselen van de Esoterische Filosofie (en ik heb er in dat boek hard aan gewerkt om het proces van evolutionaire ontwikkeling op de verschillende bollen tijdens een ronde duidelijk te maken), dan zult u een en ander naar ik hoop gaan begrijpen.

We beschikken in feite over zoveel leringen dat men het meeste ervan vergeet! Zo is het nu eenmaal. Onze boeken staan vol informatie; en een van de dingen die ons, studerenden, het meest kan helpen is leren vergelijken en door te vergelijken een beeld te vormen, feit na feit te verzamelen en nooit tevreden te zijn tot we elk feit op de juiste plaats hebben. Dan heeft u een beeld dat u niet meer vergeet.

Door mensen bewoonde bollen

Het is waar dat de bollen in een zonnestelsel en ook in een planeetketen – dat blijft hetzelfde – in hun ontwikkeling door evolutie of emanatie zover kunnen vorderen dat ze het stadium voorbij zijn waarin mensen of het mensenrijk een plaats op zulke bollen van een keten kunnen vinden, omdat ze – en daarmee de hele keten – ver boven het mensenrijk zijn uitgestegen. Maar dat is slechts de ene helft van het beeld. De andere reden waarom er niet-door-mensen-bewoonde bollen zijn, d.w.z. ketens in ons zonnestelsel waarop geen mensen wonen, is dat deze nog niet het punt hebben bereikt waarop hun levensgolven zijn gestegen tot het menselijke stadium, en dat is de andere kant van het beeld. Begrijpt u?

Het idee is dat elke bol in een planeetketen eens door mensen was bewoond, nu is bewoond, of eens zal worden bewoond. Zij die nog niet het stadium hebben bereikt waarop ze door mensen worden bewoond, brengen de lagere rijken voort, of enkele daarvan. Zij die verder of hoger zijn geëvolueerd dan de mogelijkheid om het mensenrijk op hun bollen te kunnen onderbrengen, worden uitsluitend bewoond door de rassen van dhyani-chohans en wezens zelfs nog hoger dan deze.

Er zijn dus door mensen bewoonde ketens of bollen in ons zonnestelsel en er zijn er die niet door mensen worden bewoond. Feitelijk kan men hetzelfde zeggen van elk natuurrijk. Er zijn bollen in onze keten die bijvoorbeeld door dhyani-chohans worden bewoond en andere die geen dhyani-chohans herbergen.


Aspecten van de occulte filosofie, blz. 285-7

© 1999 Theosophical University Press Agency

Daal en Bergselaan 68, 2565 AG Den Haag