Theosophical University Press Agency

omslag Kracht van het NUBoekbespreking

Sarah Belle Dougherty

Boekbespreking: De kracht van het Nu: gids voor spirituele verlichting, Eckhart Tolle, Ankh-Hermes, Deventer, 2001; 192 blz., isbn 9789020282306, paperback.


Deze praktische gids reikt inzichten en technieken aan om mensen te helpen steeds meer in het ‘Nu’ te leven. Het boek legt krachtig de nadruk erop dat we niet onze steeds veranderende gedachten en gevoelens zijn, ook al identificeren we ons gewoonlijk daarmee. Ons bewustzijn strekt zich veel verder uit, maar om deze diepere lagen van ons wezen te ervaren, moeten we in staat zijn om ons denken te beheersen en – wanneer we dat wensen en daaraan geen behoefte hebben – een einde maken aan gedachten die voortkomen uit gewoonte. Het ego of het beperkte zelfgevoel krijgt voornamelijk vorm door gedachten, gevoelens, en oordelen over een verleden en een toekomst die zouden bestaan, en gaat het huidige moment waarin het volledige leven wordt ervaren uit de weg. In feite bestaat er niets anders dan het heden, hoewel we het vaak vullen met verwachtingen, zorgen, waandenkbeelden, en gevoelens over dingen die op dit moment niet spelen. De auteur is van mening dat onze ‘problemen’ illusies zijn die door dit persoonlijke tijdgebonden denken worden gecreëerd:

Vestig je aandacht op het Nu en vertel me dan wat voor probleem je op dit moment hebt.

Ik krijg geen antwoord van je omdat het onmogelijk is een probleem te hebben als je aandacht geheel op het Nu is gevestigd. Een situatie die je moet aanpakken of aanvaarden, dat kan. Maar waarom zou je er een probleem van maken? . . . ‘Probleem’ betekent dat je in gedachte met een situatie bezig bent maar dat je niet de intentie of mogelijkheden hebt om er nu iets aan te doen en dat je haar onbewust tot deel van je zelfgevoel maakt. Je wordt zo overweldigd door je levenssituatie dat je het besef van je leven, van Zijn vergeet. Of je draagt in gedachte de krankzinnige last van honderd dingen waarmee je in de toekomst misschien een keer iets moet doen in plaats van dat je je aandacht richt op het enige dat je nu kunt doen. blz. 64

Wanneer we in staat zijn om in het hier en nu te blijven, komen we spontaan in aanraking met ons werkelijke zelf of ruimere bewustzijn, een proces dat voor het onechte zelf of ego heel bedreigend is. Op de opmerking dat het ‘huidige moment soms onaanvaardbaar, onaangenaam, of akelig is’, reageert de auteur als volgt:

Het is zoals het is. Neem waar hoe het verstand het benoemt en hoe dat proces van naamgeving, dit voortdurend zitten oordelen, pijn en ongelukkigheid teweegbrengt. Door de werking van het verstand waar te nemen stap je uit deze reactiepatronen en dan kun je het huidige moment in zijn waarde laten. Dat geeft je een voorproefje van de toestand van innerlijke bevrijding van uiterlijke omstandigheden, de toestand van ware innerlijke vrede. Kijk maar eens wat er dan gebeurt, en kom in actie als dat nodig of mogelijk is.

Aanvaard, en doe dan pas iets. Wat het huidige moment ook inhoudt, aanvaard het alsof het jouw keuze was. Werk altijd mee, nooit ertegen. Maak er je vriend en bondgenoot van, niet je vijand. Je leven verandert er wonderbaarlijk door. blz. 40-1

Het boek is niet vanuit een theologisch standpunt geschreven, hoewel het zo nu en dan voorbeelden uit de religies van de wereld gebruikt, en streeft naar een nieuwe vertolking van de ‘ene tijdloze spirituele leer die de kern vormt van alle religies’ (blz. 22). Het is een persoonlijke en frisse herformulering die is gebaseerd op de ervaringen van de auteur en de opmerkingen en vragen van zijn leerlingen. Lezers kunnen er nuttige ideeën en benaderingen in vinden om te overdenken of toe te passen.

Het spirituele pad


Uit het tijdschrift Sunrise mrt/apr 2004

© 2004 Theosophical University Press Agency