Theosophical University Press Agency

pagina achteruit Inhoudsopgave pagina vooruit

Kennis komt in visioenen1

[‘Knowledge comes in visions’, The Theosophist, maart 1910, blz. 685; CW 13:285]

1. Een fragment dat aan HPB wordt toegeschreven.

Kennis komt in visioenen, eerst in dromen en vervolgens in beelden die tijdens meditatie aan het innerlijk oog worden getoond. Zo heb ik het hele evolutiestelsel geleerd, de wetten van het zijn en al het andere wat ik weet – de mysteries van leven en dood, de werking van karma. Over dit alles werd met geen woord op de gewone manier tegen mij gesproken, behalve, misschien, ter bevestiging van wat mij zo werd gegeven – er werd mij niets schriftelijk geleerd. En kennis die op deze manier wordt verkregen is zo duidelijk, zo overtuigend, zo onuitwisbaar wat betreft de indruk die ze op het denken maakt, dat alle andere informatiebronnen, alle andere onderwijsmethoden die we kennen, hierbij in het niet vallen. Een van de redenen waarom ik aarzel om sommige vragen die mij gesteld zijn voor de vuist weg te beantwoorden, is dat het moeilijk is om dingen die mij in beelden zijn getoond – en door mij met de zuivere rede, zoals Kant het zou noemen, worden begrepen – in een taal weer te geven die nauwkeurig genoeg is.

Hun manier van onderricht is synthetisch: eerst wordt een heel algemeen overzicht gegeven, dan een inzicht in de werkwijze, vervolgens worden de algemene beginselen en gedachten in beeld gebracht, en ten slotte begint de openbaring van de details.


H.P. Blavatsky: Geselecteerde artikelen, Deel 4: 1889 – 1891, blz. 444
isbn 9789491433276, paperback, eerste druk 2021, bestel boek

© 2021 Theosophical University Press Agency
Daal en Bergselaan 68, 2565 AG Den Haag