Theosophical University Press Agency

Gezondheid en genezing

Scott Osterhage en Doreen Melbrod

Laten we bij de vraag wat de essentie van gezondheid en genezing is, ons denken nooit afsluiten voor nieuwe ideeën – laten we niet alleen onbevooroordeeld denken, maar continu en zonder angst nieuwe manieren bekijken om problemen en ongezonde omstandigheden te begrijpen. We maken ons allemaal schuldig aan de neiging om de dingen op dezelfde oude manier te bekijken, misschien door onze opvoeding, vastgeroeste denkpatronen, de invloed van collega’s of schijnbare uitputting van de mogelijkheden. Maar wat als alles wat we denken over gezondheid en genezing onvolledig is? Wat als alles wat we geloven slechts een schaduw van de waarheid is?

We zijn veelzijdige wezens. We zijn niet slechts onze gedachten of lichaam; we zijn spirituele wezens in een fysieke wereld. En tussen ons spirituele deel en ons fysieke deel bestaan gradaties van levende substanties die samen het spectrum van onszelf vormen. Met de nadruk op verschillende aspecten en nuances die we zelf door vroegere gedachten en daden hebben veroorzaakt, vormt onze unieke combinatie en constellatie een individu dat in elk leven een persoonlijkheid aanneemt. We scheppen onszelf van binnenuit. Vanuit onze psychische aspecten scheppen we een gevolg dat het fysieke uiteinde van het spectrum bereikt.

Door middel van onze gedachten en handelingen maken we wie we zijn, wat we zijn, en wat we ervaren. Omdat de basis van handelingen gedachten zijn, bouwen we onszelf en onze levens op door middel van gedachten. Wat we denken, worden we. In de keuze van onze gedachten hebben we volledige vrijheid – we kunnen alles denken. We zijn misschien beïnvloed, overgehaald of bevooroordeeld door anderen, maar uiteindelijk denken we wat we willen. We kunnen ook ‘wensen’ wat we willen. We willen wat we zijn. Heeft ieder van ons bepaalde voorkeuren voor gedachten? Ja. Zijn we allen geconditioneerd om op een bepaalde manier en in bepaalde patronen te denken? Ja. Worden we dagelijks beïnvloed door anderen, door reclames, door familie en vrienden? Ja. Maar tenslotte moet ieder van ons kiezen wat we denken of willen. Die gedachten en keuzen resulteren in onszelf en al de verschillende omstandigheden die we tegenkomen.

We kunnen ons de oorspronkelijke kosmische natuur voorstellen als in volmaakt evenwicht, en dat deel van de natuur dat we kunnen waarnemen en begrijpen als dualistisch. Wanneer zelfstandige wezens zich vormen, hebben ze bewegingsvrijheid en individualiteit. Ze zijn deel van het geheel, maar kunnen richting geven aan zichzelf en vormen scheppende energieën. Naarmate deze individualiteiten groeien en zich ontplooien en evolueren, scheppen ze steeds geschiktere voertuigen voor zichzelf. ‘Ze’ – dat zijn wijzelf. We hebben ons gemaakt tot wie we zijn, en blijven dat doen.

Wat heeft dit dan te maken met gezondheid en genezing? Wanneer we in harmonie zijn met de stroom van de natuur, helpen we de natuur te evolueren en zijn we in balans. Wanneer we niet in harmonie zijn met de natuur, als onze gedachten ons van dat pad afleiden, veroorzaken we een verstoring in de stroom van het leven dat door ons heengaat, en oogsten dan even onvermijdelijk het gevolg van die oorzaak als dat een zaadje voortbrengt wat het in zich draagt. Onze gedachten zetten oorzaken in beweging waarvan we uiteindelijk de gevolgen voelen, in dit of een ander leven. Wanneer we golven veroorzaken tegen het evenwicht van de natuur in, komen deze even onvermijdelijk naar ons terug als een golf in een vijver die de kant raakt en terugkeert naar zijn bron. Gedachten en andere innerlijke energieën zenden golven of trillingen door het hele spectrum van ons wezen. Zij die niet in harmonie zijn veroorzaken verstoringen, onevenwichtigheden, ziekte, en alle andere aandoeningen en afwijkingen die we aan de fysieke oppervlakte van ons wezen zien verschijnen. Op de lange boog van ons bestaan over vele levens vormt ons bewustzijn onze toestanden van ziekte en gezondheid.

Hoe kunnen en moeten we omgaan met ziekte wanneer ze bij ons aanklopt? We moeten een gezonde zienswijze hebben en weten dat we veel kunnen winnen door de ervaring. Spirituele kwaliteiten zoals liefde, geduld en mededogen kunnen voortgebracht, vernieuwd of versterkt worden. Want de dingen die ons karakter ontwikkelen en ons meer kracht geven zijn die dingen die we het meest vrezen en verafschuwen. Ze verzachten ons hart. Ze schenken ons begrip. We beginnen ons te richten op wat er werkelijk toe doet. Dan kunnen we beginnen om onze omstandigheden moedig onder ogen te zien en te omarmen. Overeenkomstig ons karma zal dit tot het snelste herstel leiden. Universele liefde is de zalf voor ons menselijke lijden.

Dus wat is genezing anders dan in harmonie te zijn met alles wat er is? Haat brengt elk niveau van ons wezen in disharmonie en zal zich na verloop van tijd uiten als pijn en lijden. Liefde stemt alle niveaus van ons wezen op elkaar af, brengt ze in harmonie.

Kunnen we onszelf werkelijk veranderen en méér ziekte vermijden? Als we in ons eigen leven welwillendheid tonen en leren van negatieve omstandigheden en lijden, kan onze gezondheid beter in evenwicht komen. Als we onze gedachten op hogere zaken richten, zullen we ons eigen leven beter beheersen en daarom beter in staat zijn anderen te helpen. Indien we vanuit die toestand nog verder naar onze innerlijke god reiken om nog meer liefde en mededogen voor alle wezens voort te brengen, ongeacht of we ze goed of slecht noemen, zal dat automatisch een verzachtende werking hebben op onszelf, en daarom ook op ons lichaam.

Laten we daarom niet onze ogen sluiten, maar blijven uitkijken naar die nieuwe verwantschap tussen dingen die ons kunnen helpen om ons pad beter te zien. Wanneer we geen aandacht schenken aan angst en afkeer voor lichamelijke ziekte, kunnen we zelfs ziekte omarmen met universele liefde die het voordeel en hogere doel ervan inziet. Op een juiste manier denken en onze aandacht richten op de dageraad van een hernieuwde gezondheid, hoe ver weg die misschien ook is, zal ons verlichting in plaats van ongemak geven. Laten we onszelf uitdagen om in hogere gedachten te leven, zodat de innerlijke god ons kompas wordt, en universele liefde ons de weg wijst naar een gezonder leven.

Andere artikelen over ziekte en gezondheid


Uit het tijdschrift Sunrise winter 2008

© 2008 Theosophical University Press Agency