Theosophical University Press Agency

Het pad van kracht

Jim Belderis

Visualisatie is een normale menselijke gave. Toch zijn er mensen die op een bijzondere manier kunnen visualiseren, waarbij ze zowel zichzelf als hun omgeving transformeren. Hun gave wordt soms paranormaal vermogen genoemd. Het proces om te leren hoe dit vermogen kan worden gebruikt is door alle tijden heen door wijzen beschreven. Het vereist wijsheid, begrip, en een groot oordeelkundig vermogen, dat leerlingen gedurende jaren van training onder leiding van een meester ontwikkelen. De nadruk ligt niet op het gebruik van vermogens, maar op de filosofische principes erachter.

Het is ironisch dat enkele van dezelfde principes populair zijn gemaakt door een ‘gemakkelijk te leren’ methode waarmee in de hedendaagse cultuur wordt geadverteerd. Advertenties vertellen ons dat het leren van deze methode ons de mogelijkheid geeft om in ons leven alles tot stand te brengen wat we willen, om te slagen in alles wat we doen en om al onze problemen op te lossen. Hoe ongelooflijk dit misschien ook klinkt, de principes die worden geleerd zijn gebaseerd op oude wijsheid.

Door de manier waarop de methode wordt beschreven lijkt het alsof iedereen van ons het zou kunnen leren. Als ons doel persoonlijke transformatie is, beginnen we met te besluiten hoe we precies willen veranderen. Van hieruit vormen we een uitgebreid mentaal beeld van ons ‘nieuwe zelf’ dat we in gedachten houden, terwijl we het steeds gedetailleerder visualiseren en er steeds dieper in worden meegesleept. Als we volkomen opgaan in dit wensbeeld, beschouwen we het niet langer als wie we willen worden – het is wie we zijn. Onze geest ‘ziet’ het als een realiteit. Dit verandert onze houding, onze meningen en de manier waarop we het leven ervaren totaal. Zo’n radicale innerlijke transformatie is krachtig genoeg om ons uiterlijk te beïnvloeden, doordat het ons gedrag en zelfs onze verschijning verandert. Wat begon in het brein is in dit scenario nu werkelijkheid geworden in het vlees.

Indien we ernaar streven onze omgeving te transformeren, beginnen we op ongeveer dezelfde manier. We scheppen een mentaal beeld van wat we willen dat er gebeurt, en brengen alle realistische details aan die we ons maar kunnen voorstellen. Om effect te hebben moet het beeld in onze gedachten tot leven komen om, zonder enige twijfel of aarzeling, innerlijk als werkelijk te worden beschouwd. Maar omdat ons wensbeeld invloed moet hebben op wat er om ons heen gebeurt, moeten we het ook op onze omgeving projecteren. We moeten het uiterlijk zien. Dit soort mentale projectie trekt astrale energieën aan, elementale krachten die de vorming van materie voorafschaduwen en als instrument dienen bij het voortbrengen van fysieke verschijnselen. Omdat we te maken hebben met uiterst subtiele en onvoorspelbare vormen van energie, moeten we erop vertrouwen dat de elementalen die we aantrekken zullen doen wat we willen. In de gemakkelijk-te-leren methode wordt ons verteld dat ons vertrouwen zal worden beloond. Met voldoende geloof en vastberadenheid kan wat we met onze gedachten hebben geprojecteerd zich feitelijk in de fysieke wereld manifesteren.

Populaire beschrijvingen wekken de indruk dat we gemakkelijk toegang hebben tot dit soort vermogens. Het enige wat we nodig hebben is vertrouwen en doelbewust handelen. Er worden voorbeelden gegeven van zeer succesvolle mensen die uitermate zelfverzekerd lijken, die een duidelijk beeld hebben van wat ze willen en hun leven daarop richten. Vervolgens wordt ons verteld dat ook wij ditzelfde vermogen kunnen ontwikkelen, ons karakter kunnen veranderen, en geweldige resultaten kunnen behalen. Ook al klinkt dit alles heel aantrekkelijk, toch hebben we misschien het gevoel dat we niet het hele verhaal te horen krijgen. Er wordt niet gesproken over wijsheid of begrip. Wat hebben we aan dit vermogen om te veranderen, wat we ook verkiezen – als we niet met wijsheid kunnen kiezen? Stel dat we hebben geleerd hoe we deze gave moeten gebruiken, en ontdekken dat de werking heel krachtig is. Denk eens aan de verstrekkende gevolgen van een onverstandige handelwijze en hoe deze de harmonie van de natuur zou beïnvloeden. Zouden we de consequenties werkelijk begrijpen? En stel je voor dat we zo gefocust zijn op iets dat het een obsessie wordt die onze stabiliteit ontwricht.

Het aan de orde stellen van deze zaken vereist een uitgebreid kennisstelsel. Onze paranormale vermogens moeten in de context van ons gehele wezen worden bekeken. Het effect dat zulke vermogens op onze omgeving hebben, kan niet worden begrepen zonder een holistische kijk op het leven; en gezien de vele aspecten van al deze onzekere verbanden hebben we een manier nodig om harmonie binnen onszelf en met de natuur als geheel te vinden.

Dit is precies het soort inzicht dat leerlingen van de esoterische traditie leren ontwikkelen. Een van de basisleringen is dat de essentiële werkelijkheid in elke levensvorm zuiver bewustzijn is. Het is de vormloze en onvoorwaardelijke essentie van alle bestaan. Vanuit deze bron wordt de energie van zuiver bewustzijn uitgezonden en geleidelijk neergetransformeerd via gefaseerde uitdrukkingsniveaus. Hierbij scheiden de hoogste, meest verfijnde energieën vormen af die steeds minder etherisch zijn. En deze worden steeds meer geconditioneerd door de stoffelijke wereld die hun bewustzijn beperkt.

Neem bijvoorbeeld onze eigen natuur. Ons hoogste beginsel is onze verbinding met zuiver bewustzijn. De bewustheid ervan wordt geleidelijk neergetransformeerd om de hogere niveaus van de geest, onze intuïtie en ons spirituele inzicht te vormen. Hun bewustheid wordt geleidelijk neergetransformeerd om het intellect te vormen, en wordt nog verder neergetransformeerd in het lagere denken. Dit deel van onze geestesgesteldheid wordt volledig in beslag genomen door de begeerteobjecten die onze aandacht afleiden en ons nog minder bewust maken. Als begeerten ons doen handelen, werken alle lagere niveaus van zijn samen – onze vitale, astrale en fysieke beginselen reageren als een geheel. Maar als we alleen op deze reactie zijn gericht, worden we niet langer door inzicht bezield. We verliezen dit hogere vermogen dat ons inzicht geeft in oorzaak en gevolg. En zonder dit weten we niet wat we doen.

Dit geldt ook voor onze zogenaamd paranormale vermogens. Het is misleidend om ze voor te stellen als iets dat boven onze normale vermogens uitgaat. Ze maken in feite deel uit van onze lagere natuur. Ze worden voortgebracht door vitaal-astraal-fysieke energie en geconcentreerd door begeerte, en de concentratie die ze vereisen kan ons gemakkelijk doen vergeten wat er om ons heen gebeurt. Hoeveel macht zouden we hebben als ons inzicht uiteindelijk werd verzwakt? Stel je voor dat we onverschillig zijn voor de gevolgen – en ons alleen richten op macht en succes. Bedenk hoeveel lijden we zouden kunnen veroorzaken.

Deze punten leiden ons direct naar het pad om onszelf te bevrijden van het lijden. De essentiële wijsheid en het inzicht van ons hogere zelf blijven van het ene leven naar het volgende bestaan. Om deze eigenschappen te ontwikkelen moeten ze door middel van onze lagere natuur worden uitgedrukt – in ons denken, in onze aspiraties en handelingen. Zo moeten al onze vermogens in harmonie samenwerken om onze hogere beginselen in staat te stellen de lagere te bezielen. Maar een leven doorgebracht met het najagen van persoonlijke verlangens verstoort deze harmonie op pijnlijke wijze omdat ons lagere zelf niet op een verstandige manier kan beslissen, en dwaze keuzes veroorzaken lijden. Het is met name onverstandig om geobsedeerd te zijn door macht, want zo vormt het ego zijn sterkste gehechtheden – die allemaal tijdelijk zijn. Hoe sterker ze in feite zijn des te meer we lijden onder het verlies ervan. Dus is het pad van de macht feitelijk een pad van lijden.

Toch is er een aspect van onszelf dat we niet kunnen kwijtraken: de spirituele intelligentie die ons hogere zelf doordringt. Ze is het enige echte vermogen dat we hebben, want alleen zij kan onze ware natuur sterk maken. Het enige wat we hoeven te doen om dit vermogen te ontwikkelen is het pad van rechtschapenheid volgen. Dit is geen stelsel van ethische regels die door het menselijke denken zijn ontworpen. Het is gebaseerd op de eenheid van het leven, hoe alle levende dingen en alle bestaansniveaus volledig van elkaar afhankelijk zijn. Als we ons inzetten voor deze eenheid volgen we het pad van rechtschapenheid. En we kunnen dit eenvoudig doen door ons veel te bekommeren om het welzijn van het geheel.

Hier ontdekken we onze ware kracht – in onze zorg om het welzijn van anderen. Door dit doel in ons hart en onze geest mee te dragen ontwikkelen we het meest fantastische vermogen. Het transformeert ons inzicht door een beeld van het geheel. Het verandert onze gewone verlangens in aspiraties voor de mensheid. Het inspireert ons met de wijsheid onze woorden en handelingen verstandig te kiezen. Het maakt ons bewust van de behoeften van de mensen om ons heen. En het stelt ons in staat onze aandacht te richten op het leven als een allesomvattende ervaring, om volledig op te gaan in alles wat er gebeurt. Zo vinden we harmonie in onszelf: we verdiepen onze zorg om al het leven. Hoe meer we erom geven, hoe beter we deze oneindige kracht in het hart van ons wezen herkennen – het is de enige essentiële werkelijkheid in ieder van ons.

Het spirituele pad

Occultisme, meditatie, yoga, gebed, paranormale vermogens


Uit het tijdschrift Sunrise winter 2007

© 2007 Theosophical University Press Agency