Theosophical University Press Agency

Stamboom

Andrew Rooke

Tijdens een bezoek aan mijn geboorteplaats om familie en vrienden na lange tijd weer te zien, zat ik verbijsterd aan de eettafel en probeerde vergeefs uit te zoeken wie met wie verwant was. Nadat ik op een avond mijn oom weer met vele vragen had bestookt, zag hij in dat al mijn pogingen om de familiegeschiedenis te begrijpen vergeefs waren. ‘Maak je geen zorgen,’ zei hij, ‘ik heb het allemaal genoteerd in de stamboom – kijk, ook jij staat erop!’ Ik keek zorgvuldig om te zien dat ik inderdaad aan het eind van de derde bladzijde stond vermeld.

Wat me ook opviel was dat uit twee mensen die in 1806 waren getrouwd 300 of meer mensen waren voortgekomen, waaronder ikzelf, die bijna 200 jaar later verstrikt waren in het web van hun lotsbestemming. Onder hun afstammelingen waren soldaten, technici, piloten, huisvrouwen, leraren, kruideniers, en anderen die in verschillende verafgelegen hoeken van de wereld hun meestal bescheiden stempel op het leven hadden gedrukt. Het oorspronkelijke stel was niet bijzonder opvallend, maar hun beslissing om te trouwen en een rustig maar eervol leven te leiden heeft een grote invloed gehad. Niet alleen volgden veel van hun kinderen een loopbaan die in hoge mate leek op die van hun vader (in dit geval een landbouwkundige), maar de meesten waren, met zo nu en dan een uitzondering, God-vrezende degelijke burgers naar het model van hun voorouders.

Terwijl ik mijn blik op de stamboom liet rusten werd me duidelijk hoe de kleine beslissingen in het leven, zowel goede als slechte, verstrekkende gevolgen kunnen hebben. Ik weet zeker dat dit ook voor u geldt wanneer u naar uw eigen stamboom kijkt. De kwaliteit van het bestaan van twee mensen die 200 jaar geleden een heel gewoon, en bijna ‘saai’, leven leidden, heeft honderden mensen beïnvloed die toen nog niet waren geboren. Onze beslissingen en de kwaliteit van ons familieleven zijn dus van groot belang voor de toekomst. Deze gedachten doen me denken aan de nauwe verweving van het individuele, familie-, nationale, en zelfs mondiale karma, en benadrukken de heilige opdracht van het familieleven en de karmische verantwoordelijkheden van ouderschap, ongeacht hoe weinig spectaculair onze omstandigheden ook lijken. Een stamboom doet ons beseffen hoe beslissingen die hier en nu worden genomen, kunnen doorwerken en nog eeuwen later van invloed zijn op het leven van familieleden en zelfs van een heel volk.


Uit het tijdschrift Sunrise mrt/apr 2004

© 2004 Theosophical University Press Agency