Theosophical University Press Agency

Karma stelt ons verantwoordelijk*

Dirk Hughes

*Uit Kali Yuga Rag, Nieuwsbrief van de Great Lakes Branch TS, zomer 2000.

Iemand verdrinkt niet door de golf, maar door de persoonlijke daad van deze ongelukkige, die weloverwogen handelt en zich blootstelt aan de onpersoonlijke werking van de wetten die de bewegingen van de oceaan beheersen.
H.P. Blavatsky, De geheime leer, 2:344

Somberheid, boosheid en frustratie zijn de zaden van verdriet. Zij komen voort uit de overtuiging dat de wereld tegen ons is, dat we geen controle over ons leven hebben. Ze zijn afkomstig van onze verbrijzelde verwachtingen en het gevoel van wanhoop dat gepaard gaat met ongemak of een tragedie waarmee we te maken krijgen. Het is niet onze fout dat de persoon die voor ons rijdt op de snelweg te langzaam rijdt en de schuld ervan is dat wij te laat op ons werk komen. Het is niet onze fout dat ons favoriete televisieprogramma heeft moeten plaatsmaken voor de ‘State of the Union’-toespraak van de president van de Verenigde Staten. Het is niet onze fout als iemand door het stoplicht rijdt en ons raakt en daarbij voor honderden guldens schade veroorzaakt als we geluk hebben, of zelfs lichamelijk letsel als we dat niet hebben. Maar karma wijst op het tegengestelde, en omdat dit zo is, kunnen we vreugde en rust vinden ondanks de tegenslagen.

Voor hen die karma niet begrijpen of aanvaarden zijn gevaarlijke situaties en situaties die ons niet uitkomen slechts voorbeelden van hoe onrechtvaardig het leven is. Zij vormen de stand op het scorebord van de wereld waarbij de mensheid tot slachtoffer wordt gemaakt. Maar als men dit bekijkt vanuit het oogpunt van karma zijn het eenvoudig harmonieuze stappen voorwaarts in de onbetwistbare vooruitgang van het heelal – het natuurlijke gevolg van de machine van het bestaan. Karma maakt dat wij verantwoordelijk zijn voor onze daden. Karma stelt ons aansprakelijk voor wat er dagelijks met ons gebeurt. Karma geeft ons volledige zeggenschap in een schijnbaar wrede wereld van willekeur. Dit feit geeft ons een groot gevoel van macht. Door het begrijpen van karma kunnen we ervan verzekerd zijn dat we precies zullen krijgen wat we verdienen . . . uiteindelijk.

Een andere manier om karma te bevatten is door te aanvaarden dat we voor onze daden rekenschap verschuldigd zijn. Of we het prettig vinden of niet, karma laat ons oogsten wat we zaaien. Sommigen zouden misschien liever niets zaaien en de kortzichtige praktijk van het vermijden beoefenen. Als we weigeren onze handelingen te erkennen, hoe zouden we dan ooit in moeilijkheden kunnen raken? Als wij iemand anders verantwoordelijk stellen voor wat er gebeurt, denken we dat we straf kunnen vermijden. Over het algemeen zien we straf als iets slechts en beloning als iets goeds. Sommigen van ons verspillen hun hele leven met het vermijden van het ene en het zoeken naar het andere.

Diegenen echter die vinden dat zij verantwoordelijk zijn en rekenschap moeten afleggen voor wat zij in het leven krijgen, weten dat het of het één of het ander is. Ze zouden liever vrij zijn dan het gemakkelijk hebben. Ze weten dat ze niet kunnen handelen bij plezier en weigeren te handelen bij pijn. Ze weten dat het leven zelf handelen is! Volgens rabbi David Cooper, schrijver van God is een werkwoord (1997) (God is a Verb), is het leven geen ‘ding’, maar veeleer een oneindige reeks ‘gebeurtenissen’, een voortdurende parade van momenten in het nu die eeuwig veranderen, zich ontvouwen en beter worden. Leven leidt tot handelen. Handelen leidt tot oorzaak. Oorzaak leidt tot gevolg. Dit is de aard van de dingen en de aard van karma. Als we bereid zijn verantwoordelijk te worden gehouden voor succes, moeten we ook bereid zijn verantwoordelijk te worden gehouden voor mislukking.

Als we weten dat wij de bestuurders van ons eigen leven zijn, hebben wij de leiding. Als we inzien dat het leven ons niet zomaar ‘overkomt’, maar eerder ten gevolge van ons, zijn we bevrijd van de ketens van toeval. We zijn niet langer opgesloten door een wereld die willekeurig pech over ons uitstort. In plaats van te jammeren over de onrechtvaardigheid dat er over ons wordt beslist alsof we boerenkinkels zijn, worden we de koningen van ons universum (geen almachtige koningen, maar niettemin koningen). Door deze macht komt er vertrouwen. Door het vertrouwen komt er keuze, vrijheid en vreugde.

Als we het feit kunnen accepteren dat elke situatie waarin we ons bevinden een direct gevolg is van onze handelingen, of die nu uit dit leven of uit een vorig leven zijn, gelden onze klachten niet meer. Er is niemand dan onszelf om tegen te klagen. Zo beginnen we het leven te zien zoals het werkelijk is — een uitdrukking van uiteindelijke rechtvaardigheid. Net zoals we pessimistisch waren door boosheid en teleurstelling toen we dachten dat we in een onrechtvaardige wereld leefden, kunnen we nu optimistisch, blij en kalm zijn omdat we weten dat we in een rechtvaardige wereld leven. Hoewel het verstand dat karma begrijpt weet dat het voor het verleden moet betalen, is dat van weinig belang als het beseft dat het ook een toekomst moet scheppen. Wij zijn het gelukkigst als we keuzes hebben en vrij zijn onze keuze te maken. Karma is het lege vel papier, maar wijzelf moeten besluiten wat we erop schrijven.


Uit het tijdschrift Sunrise juli/aug 2001

© 2001 Theosophical University Press Agency