Theosophical University Press Agency

Het doen herleven van de mysteriën van de oudheid

Eloise Hart

Toen Katherine Tingley het theosofische hoofdkwartier in Point Loma vestigde, wijdde ze een hoeksteen van wat de School for the Revival of the Lost Mysteries of Antiquity zou worden, en sprak de hoop uit dat deze mysterieleringen licht zullen brengen naar ‘de donkere plaatsen van de aarde’. Geïntrigeerd en geïnspireerd door dit idee kwamen veel edelmoedige mannen en vrouwen vanuit de hele wereld om deel te nemen aan haar ambitieuze onderneming. Een van hen was Gottfried de Purucker, die haar leerling werd, haar assistent en, toen zij in 1929 overleed, haar opvolger als leider van de Theosophical Society. Zijn grote geleerdheid en inzichten in de leringen die H.P. Blavatsky in De geheime leer had gepresenteerd, maakten hem bij uitstek geschikt om deze poging te ondernemen en de esoterische leringen opnieuw te verwoorden.

Daarmee was hij één in een opeenvolging van hen die werken om de wereld te verheffen. In zijn Bron van het occultisme beschreef hij hoe door de eeuwen heen mannen en vrouwen erin slaagden om hun natuur te zuiveren en te verheffen zodat ze in staat waren de theosophia of goddelijke wijsheid te ontvangen en door te geven. Sinds de vroegste beschavingen hebben deze leraren achtereenvolgens gediend, de een na de ander. De Grieken zeiden dat ze schakels waren in een gouden keten die de Olympus met de aarde verbindt, waarbij ieder elkaar aflost en de vlam van waarheid van generatie op generatie overdraagt.

Hun inspanning gaat ononderbroken door. Ze komen telkens wanneer er een roep is om rechtvaardigheid en waarheid, waar er ook maar inspiratie is om de ongelukkigen te helpen. Ieder volgt één die eerder is gegaan, en wordt opgevolgd door iemand die evenals hij- of haarzelf reageert op de noden van de tijd.

Wat zijn hun leringen? Het zijn de waarheden over de aard, samenstelling en werkingen van mens en kosmos. GdeP besprak deze waarheden op een duidelijke en inspirerende manier, en legde vaak de nadruk op een bepaalde gedachte door een allegorie of citaat uit de heilige geschriften. Zij van ons die hem hoorden spreken voelden zich rijkelijk beloond, evenals zij die zijn boeken lezen. Want hij bracht daadwerkelijk de verloren mysteriën van de oudheid weer tot leven met een heiligheid die de ziel van de mens zuivert en verlicht.


Uit het tijdschrift Sunrise sep/okt 2000

© 2000 Theosophical University Press Agency