Theosophical University Press Agency

Omslag Kracht van liefde en vergevingBoekbespreking

Elsa-Brita Titchenell

De kracht van liefde en vergeving, Dr. Gerald G. Jampolsky, Uitgeverij Ankh-Hermes, Deventer, 2000; 143 blz., isbn 9789020276893, gebonden. Oorspronkelijke titel: Foregiveness: The Greatest Healer of All.


Dokter Jampolsky is het best bekend door zijn werk met kinderen die lijden aan een terminale ziekte. Zijn werk aan het Centrum voor Gedragsgenezing, door hem opgericht in Tiburon, Californië, is uitgebreid tot 120 van zulke centra.1 Met het genezen van lichamen en zielen heeft hij talrijke patiënten geholpen de onvermijdelijke pijn en angst te overwinnen.

De nadruk van de auteur ligt bij de helende eigenschappen van een vergevende houding; niet alleen het vergeven van leed of onrecht dat men is aangedaan, maar het accepteren van mensen en gebeurtenissen zoals ze zijn, zonder ze te veroordelen of eraan toe te geven. Dit is een houding zoals die werd bepleit door Dag Hammarskjöld, tweede Secretaris Generaal van de Verenigde Naties, die het Zweedse woord livsbejakande gebruikte, dat ‘ja tegen het leven’ betekent, een accepteren van datgene wat zich natuurlijk voordoet: niet het kwade vergoelijken of de schepper ervan verontschuldigen, maar het loslaten van het zware gewicht van wrok dat wordt ervaren door het ego, dat boosheid voelt en zint op wraak. Het laten varen van deze gedachten maakt het mogelijk de pijn op een natuurlijke manier te genezen; want gevoelens van wrok, boosheid en zelfbeklag vergiftigen de geest en verblijven in de structuur van de persoonlijkheid, alleen om na verloop van tijd zich te uiten in ziekte.

We moeten accepteren dat wij allen onvolmaakt zijn en geneigd zijn fouten in vele graden en soorten te maken. We zijn geneigd niet zwaar te tillen aan onze eigen zwakheden, maar zien vaak te goed de kleinste splinter in het oog van een ander. Dit betekent niet dat we onmiskenbare onrechtvaardigheid moeten negeren, maar we kunnen en moeten fouten van andere mensen door de vingers zien als onderdeel van een geheel dat ook veel waardevolle eigenschappen omvat die de karaktergebreken die we waarnemen meer dan compenseren.

De auteur beweert niet zijn ‘patiënten’ te genezen, maar soms vindt er een schijnbaar miraculeuze remissie plaats. Hij helpt zijn patiënten om tot een gemoedstoestand te komen die bevorderlijk is voor het transformeren van pijn en wanhoop in een opgewekte acceptatie van hun situatie en de erkenning dat we ‘spirituele wezens zijn die slechts tijdelijk in dit lichaam verblijven’ (blz.37). Als een van zijn patiënten sterft, wordt deze gebeurtenis begroet als iets om te vieren in plaats van een tragedie, omdat het de gevangen ziel bevrijdt uit haar behuizing van lijden.

De kracht van liefde en vergeving is een klein boekje, maar het bevat een rijkdom aan originele en bruikbare tips voor iedereen, ziek of gezond. De wijsheid ervan is geworteld in ervaring, en de schrijver aarzelt niet zijn eigen tekortkomingen te erkennen wanneer dit te pas komt. Velen zullen geneigd zijn een exemplaar ervan bij zich te dragen om regelmatig te raadplegen.

Zie: ‘Liefde is genezing, is vrij van angst’, Sunrise, jan/feb 1982, voor een interview met dr. Jampolsky.

Verwijzing

  1. Zie: ‘Liefde is genezing, is vrij van angst’, Sunrise, jan/feb 1982, voor een interview met dr. Jampolsky.

Ziekte en gezondheid


Uit het tijdschrift Sunrise juli/aug 2000

© 2000 Theosophical University Press Agency