Theosophical University Press Agency

De kracht van verbeelding

Katherine Tingley

Werkelijke liefde is dat wat iemands natuur verheft boven het gewone en de ziel vervult van mededogen. Ze is onpersoonlijk: een verruiming van het karakter door de inspiratie van een verheven en spiritueel soort denken; een verwezenlijking van iemands edelste mogelijkheden door zelfopoffering ten bate van anderen. Iemand die op deze manier heeft liefgehad zal bijvoorbeeld iets weten van de kracht van verbeelding. Er is geen gedachte die we in ons denken toelaten of ze verruimt zich daar in kracht en schoonheid, of vervalt tot laagheid en ontaarding. Hij die op een ideale wijze liefheeft, idealiseert het voorwerp van zijn liefde; en als dit op een serieuze en wijze manier wordt gedaan – en de fouten en zwakheden van degene die zo wordt geïdealiseerd tegelijkertijd worden erkend en weerstaan – is het een proces dat liefde creatief maakt. Het idealiseren neigt ertoe steeds meer werkelijkheid te worden, en gewone zaken van het menselijke leven worden verheven.

Ik denk dat de verbeelding een prachtig en scheppend vermogen heeft. Als we haar durven toe te passen in de wereld van het spirituele en scheppende denken dan kan ze dingen scheppen die werkelijk wonderbaarlijk schijnen te zijn. Toch heeft de verbeelding, zoals alle dingen, twee kanten. Langs lagere wegen is ze even ontwrichtend in haar kracht als ze scheppend en constructief is langs hogere wegen.

U komt in aanraking met een mystieke wet wanneer u zich in uw verbeelding grootse dingen voorstelt, want u opent een deur naar nieuwe vermogens in uzelf. Machtige energieën ontwaken, worden tot leven gewekt en versterkt, zowel in u als buiten u. Vorm u een beeld van uw aspiraties. Maak een voorstelling van uw spirituele idealen, een beeld van het spirituele leven zoals u het ziet, en draag dat beeld met u mee, dag in dag uit. Koester het als een vriend. Draag het met u mee aan het ontbijt, bij de lunch en bij het avondeten, en voor u het weet is er een nieuw leven geboren. Voor u het weet is het ideaal werkelijkheid geworden en heeft u uw plaats ingenomen als een schepper in het grote goddelijke levensplan.

Het spirituele pad


Uit het tijdschrift Sunrise nov/dec 1999

© 1999 Theosophical University Press Agency