Theosophical University Press Agency

Onze innerlijke kracht

Sarah Hunt

Om de waarheid werkelijk te begrijpen moeten we ons baseren op de ‘Vader binnenin ons’. Wanneer we in contact komen met een uiteenzetting van de eeuwige filosofie, is het die innerlijke gids die ons in staat stelt om ons de leer eigen te maken en uit de grote leringen die te selecteren die we het meeste nodig hebben en kunnen gebruiken.

Naarmate ik ouder word, krijgen de implicaties van de ‘Vader binnenin ons’ steeds meer betekenis omdat niets ons ooit kan scheiden van die Vader. Soms hebben we de neiging hier niet op te letten, maar als we ons oprecht met hart en hoofd op hem richten, is hij altijd daar. Dit is, lijkt mij, de basis van waar geloof, een geloof dat ons leiding kan geven en bovendien de innerlijke kracht om de dingen in ons leven aan te pakken. Wanneer die gladjes verlopen, hebben we de neiging te vergeten dat we die innerlijke kracht hebben om ons op te baseren. Als we tegenstand ondervinden dan doen we een beroep erop, en als we dat met het juiste motief doen, is die kracht er. En als we een beroep doen op die extra kracht, krijgen we net genoeg ervan om ons door die moeilijke gebeurtenissen heen te loodsen – soms maar net ‘op het nippertje’.

De ‘Vader binnenin ons’ is dat diepe deel van ons dat door zijn aard één is met alle andere wezens. Het gevoel van eenheid van alle leven en de realisatie van onszelf als deel van die eenheid is een groeiproces, en het brengt een gevoel met zich mee dat het best kan worden uitgedrukt door het woord ‘liefde’. Dit doet ons denken aan die grote leraren die door hun bewust één-zijn met alle leven de overbrengers werden van de wijsheid die de mensheid nodig heeft – hun geschenk van liefde.


Uit het tijdschrift Sunrise mei/jun 1998

© 1998 Theosophical University Press Agency