Een Guaymi-lied van de dageraad

 

Vanaf de grote rots zie ik hem, de Morgenster,
     het teken van de dageraad;
Boven de bergen rijst hij omhoog en mijn hart danst.
Nu komt het licht, het licht dat mij één maakt met alle leven.
Ik ben als de tinamoe die zingt in de ochtend,
     die nederig is door liefde.
Die zich beweegt in de cirkel van grotere liefde
     en grotere kracht.
Laat mij zijn als een lichtstraal, als een bloem stralend van licht,
Als de waterval die lacht in het licht, en ook als de grote boom,
Machtig in zijn wortels die rotsen doen splijten, machtig in zijn
     kruin, die de hemel beroert,
En zijn bladeren vangen het licht en zingen met de wind
     een lied van de cirkel.
Laat mijn leven zijn als de regenboog, wiens kleuren ons
     eenheid leren;
Laat mij altijd de grote cirkel volgen, de rondheid van kracht,
Eén met de maan en de zon en het rimpelende water,
De heilige weg volgend van eer, een gids en beschermer
     voor de zwakken,
Een rots van kracht in mijn woord dat nimmer kwaad zal
     spreken, liegen noch misleiden.
Laat mij zijn als de otter, zo trouw aan zijn vrouwtje
     dat hij voor haar wil sterven,
Zo sterk voor zijn kinderen dat zij hem gehoorzamen
     zoals de schaduwen de zon gehoorzamen;
En laat mij altijd de Grote herinneren,
     de Heer van de Dageraad,
Wiens Stem mij toefluistert in de zachte wind,
     wiens woorden tot mij komen
Vanuit alle cirkels van het leven en wiens bevel
     is als de donder:
‘Wees vriendelijk, wees vriendelijk, wees dapper, wees dapper,
     wees rein, wees rein,
Wees nederig als de aarde en even stralend
     als het zonlicht!"

– Gezongen door Chio Jari, Voices of Earth and Sky, Vinson Brown

 
Oude culturen en hun spirituele tradities: Amerika
 

Uit het tijdschrift Sunrise nov/dec 1987

© 1987 Theosophical University Press Agency