Theosophical University Press Agency

Het wonder van karma

Lillian Burke

Karma is een wonder! Het is in zijn mogelijkheden een geschenk van de natuur. Het bestaan ervan voor mij wordt geschapen door mijn daden, gedachten en woorden in de dagelijkse gebeurtenissen.

Mijn karma is de oorzaak-en-gevolg energie die van mijn daden uitgaat, en opgaat in het universele karma, maar die tegelijk altijd tot mij terugkeert. Karma absorbeert de kwaliteit van mijn daden en is in voor- en tegenspoed een potentiële kracht in mijn leven op mijn weg naar de hoogste verwezenlijking van mijzelf.

Elke dag word ik, bij het doen van mijn werk, geconfronteerd met enkele prettige kansen en enkele pijnlijke uitdagingen. Hoewel ik niet noodzakelijkerwijs die ervaringen heb gekozen, heb ik wel de vrije wil om de reacties te bepalen die uit mijn hart of hoofd voortkomen. Uit eerdere ervaringen weet ik dat wat ik kies gevolgen heeft voor mij en anderen. Als ik tegen iemand glimlach, krijg ik een lachje terug. Het doet ons beiden goed. Als ik verkies iemand te negeren uit vrees voor een confrontatie, dan voel ik mij niet op mijn gemak en wek in het algemeen hetzelfde gevoel op bij de ander. Ook merk ik een verandering in de omringende atmosfeer – een prettige of onprettige. In de twee gegeven voorbeelden is het gemakkelijk een oorzaak-en-gevolg verband te zien. Moeilijker wordt het wanneer ik kijk naar de gelukkige of ongelukkige dingen die mij overkomen en waarvan ik de reden niet kan zien. Sommige mensen noemen zulke gebeurtenissen geluk of pech hebben. Die redenering maakt mij tot een slachtoffer van de omstandigheden en gaat ervan uit dat ik weinig of geen macht over mijn leven heb. Die gedachte verlaagt mijn mens-zijn.

Om zulke verwarrende gebeurtenissen te kunnen begrijpen, moet ik terugvallen op het begrip reïncarnatie, dat met zich meebrengt dat het gevolg van wat ik in een vorig leven deed nu tot mij terugkeert op een moment dat misschien gunstiger is. Sommigen zeggen misschien dat het begrip reïncarnatie even vergezocht is als dat van geluk of pech hebben. Ik kan het niet bewijzen, maar als ik om me heen kijk besef ik dat de natuur nooit verkwistend is. De mogelijkheden van de mens schijnen zo ongelofelijk talrijk, dat we niet kunnen verwachten dat hij die in de weinige jaren van één enkel leven in vervulling kan doen gaan. In dit licht bezien wordt reïncarnatie zinvol. Natuurlijk moet het nu in goed vertrouwen worden aanvaard, net als de onbewijsbare dingen in wetenschap en religie: de wetenschappelijke verklaring van de oorsprong van het universum; de religieuze verklaring van God.

Met veel levens in het verleden en vele in de toekomst, zie ik karma als een hulp in het zich ontvouwende proces van mijn menselijke mogelijkheden. Als ik op een ongevoelige of onverstandige manier handel, breng ik een karmische energie van dezelfde aard voort. Op verschillende wijzen – misschien door pijnlijke ervaringen – keert die energie telkens en telkens weer in dezelfde hoedanigheid naar mij terug, als dat nodig is. Op het juiste tijdstip, dat wil zeggen als ik gereed ben deze uitdagingen met wijsheid en gevoel tegemoet te treden, neutraliseer ik de oude negatieve energie en maak ik de weg vrij voor positieve karmische energie die me in de toekomst goed van dienst kan zijn. Het is alsof de energie een soort spiraal vormt waarvan ik een deel ben. De spiraal vibreert overeenkomstig mijn daden. Hoe meer positief karma ik voortbreng, des te positiever is het karma voor iedereen in de omgeving, aangezien die spiraal een deel is van het universele karma.

Het lijkt aannemelijk dat ik, door de mensheid met mijn eigen positieve karma van dienst te zijn, de ontwikkeling van mijn hogere zelf mogelijk maak. Ik moet tijdens al mijn ervaringen een keuze maken. Door die ervaringen kan ik mijzelf verbeteren en een sterke kracht ten goede zijn in het heelal. Karma is een wonder – een volhardende, wijze partner die onontwarbaar is verweven met de essentie van mij en van het heelal.

Karma, lot, vrije wil

Artikelen van Lillian Burke


Uit het tijdschrift Sunrise sep/okt 1983

© 1983 Theosophical University Press Agency