Theosophical University Press Agency

De mahatma brieven aan A.P. Sinnett

A. Trevor Barker (samensteller)

Toen de Theosophical Society pas was opgericht kwam HPB vaak in het nieuws. In India liet A.P. Sinnett, een redacteur van een Engelse krant aldaar, haar weten dat hij haar leraren, de mahatma’s, Kuthumi en Morya, graag enkele vragen zou willen stellen en of zij zou willen bemiddelen. De hieruit voortvloeiende correspondentie geeft een enorme schat aan informatie over het leven van deze mystici.

De brieven bevatten uiteenzettingen over filosofie, ethiek en het spirituele leven en geven blijk van openhartigheid, sympathie, geduld en een sterk gevoel voor humor. De originelen van deze brieven worden bewaard in de British Library in Londen.

Het boekje Gecombineerde chronologie van Margaret Conger wordt aangeraden om bij De mahatma brieven te gebruiken.

Kleurenplaten van enkele brieven opgenomen in het boek H.P. Blavatsky en de SPR

Commentaren van haar leraren [over Blavatsky]

omslag boek

16 x 23 cm, 606 blz.
isbn 9789062715800
gebonden € 25,–

Bestel bij bol.com

E-boek 2012 PDF (6 MB)

brief 10 en 22 verkort

Vertaling van:
The Mahatma Letters to A.P. Sinnett

Theosophical University Press Agency

Daal en Bergselaan 68, 2565AG Den Haag, 070-3231776