Luisterboeken en powerpointshows


Het materiaal waarop copyright bestaat, mag kosteloos worden gedownload om het off-line te beluisteren, maar mag in geen enkele vorm of op geen enkele manier – elektronisch, mechanisch, of door middel van opnames, of op een andere manier – voor commerciële of andere doeleinden worden gereproduceerd en/of gedistribueerd, zonder eerst toestemming aan Theosophical University Press Agency te vragen.

 

Luisterboeken Op YouTube Download
 

Brochure: Een verkenning van de theosofie

mp3 (42 mb)

 

Duizend lichten aansteken

mp3 (203 mb)

 

Occulte verhalen – een behekst leven

mp3 (61 mb)

  De mysteriescholen door de eeuwen heen mp3 (147 mb)
Powerpointshows Op YouTube Download
  Centra van licht / Grace F. Knoche

pps (2 mb)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Theosophical University Press Agency (TUPA)
Daal en Bergselaan 68, 2565 AG Den Haag, 070-3231776