De geschiedenis van Jezus, G. de Purucker

 

Inhoud

Jezus – mens of mythe?

De geboorte van Jezus en het Kerstfeest

De leer van Jezus

De geschiedenis van Jezus – een mysterieverhaal

De avatâra-leer

Het kruisigingsmysterie

 

Opgenomen in het boekje Theosofie en christendom

isbn 9789070328375

 

1990 Theosophical University Press Agency