Licht op het Pad & Door de Gouden Poort


Deze vertaling van LIGHT ON THE PATH is gebaseerd op de Engelse editie uit 1888 (George, Redway, Londen) waarin de AANTEKENINGEN van de schrijfster voor het eerst zijn opgenomen.

De TOELICHTINGEN, die niet in de uitgave van 1888 staan, werden voor het eerst gepubliceerd in Lucifer, Deel I, 1887-8.
    In dit boek is tevens een vertaling opgenomen van de oorspronkelijke uitgave (1887) van THROUGH THE GATES OF GOLD van dezelfde schrijfster, als mede een commentaar van William Q. Judge uit zijn tijdschrift The Path (maart 1887).

   

Licht op het Pad


Een uiteenzetting geschreven voor het persoonlijke gebruik van hen die onbekend zijn met de oosterse wijsheid, en die wereld wensen te betreden

Opgeschreven door M.C. met Aantekeningen van de schrijfster
    

1999 Theosophical University Press Agency