De mens, meester en leerling ineen

Dinsdagavond 8 november 2022, aanvang 20.00 uur,

in het Dorpshuis de Blaercom, Schoolstraat 3 te Blaricum

Een nieuwsgierig mens gaat zich op den duur afvragen waarom er lijden is, waarom men hier op deze aardbol rondloopt en wat het grote heelal om hem heen toch allemaal betekent en wat het bestaan ervan inhoudt.

Zijn of niet zijn, wat is het nu, en wat is het Zijn eigenlijk? In het boeddhisme spreekt men over leegte, maar tevens is die leegte vol leven, volledig, allemaal raadsels oproepende vragen. . . .

Maar als deze diepe vragen zich in een mens gaan openbaren, begint de zoektocht naar binnen pas echt, want wie anders dan de mens zelf is in staat om zichzelf te (bege)leiden? Dát komt namelijk vanuit zijn diepste wezen, zijn innerlijke meester, waarvan hijzelf de leerling is. Het zijn de eigen hogere beginselen, inherent en diep verborgen in dat eigen wezen. Maar hoe vinden we deze innerlijke meester?

Koffie en thee voor eigen kosten

Na afloop is er ruime gelegenheid voor het stellen van vragen en uitwisselen van gedachten