Esoterisch Kerstverhaal

‘Een verhaal over inwijding’

Dinsdagavond 10 december 2019, aanvang 20.00 uur,

in het Dorpshuis de Blaercom, Schoolstraat 3 te Blaricum

Over inwijding is veel geschreven, van alle heilige boeken van de diverse geloven tot aan de geschriften van de vele oude volkeren kan men lezen over deze heilige en mystieke gebeurtenis. Allen hebben hun eigen visie op deze zo belangrijke gebeurtenis. Inwijding is geen éénmalig en daarna afgeronde ervaring, het zijn trapsgewijs en zorgvuldig opgebouwde innerlijke belevingen d.m.v. geestelijke inwijdingen, die alleen kunnen worden ervaren, indien de mens hier met z’n hele wezen klaar voor is.

Over de inwijding rond de kersttijd zegt G. de Purucker in Bron van het occultisme:

De hele gebeurtenis geeft eenvoudig een beschrijving van één van de prachtigste inwijdingsceremoniën, de verheffing van een groot mens tot goddelijkheid, het binnentreden van een god in de hogere mens, zodat het menselijke van de mens opging in de godheid die hem verlichtte.

Koffie en thee voor eigen kosten ( + vrijwillige bijdrage)

Na afloop is er ruime gelegenheid voor het stellen van vragen en uitwisselen van gedachten.