Theosophical University Press Agency

Een introductie tot De geheime leer

H.P. Blavatsky

In dit boek zijn fragmenten opgenomen uit De geheime leer zoals het voorwoord, de proloog, de Stanza’s van Dzyan, en de samenvatting en conclusie die op de stanza’s volgen. Zo krijgt de lezer een beknopt overzicht van de hoofdlijnen van De geheime leer.

Daarnaast bevat het een artikel van Robert Bowen waarin Blavatsky’s aanwijzingen voor het bestuderen van De geheime leer zijn opgenomen, en een artikel van Kirby Van Mater over het schrijven van De geheime leer.

Deze herziene druk is voorzien van een verklarende woordenlijst.

15 x 22 cm, 128 blz.
3de herziene druk 2009
isbn 9789070328665
paperback € 10,00

Bestel bij bol.com

Volledige tekst in HTML

E-boek 2010 PDF (2 mb)

Vertaling van:
An Invitation to The Secret Doctrine

Dit boek wordt gebruikt bij:
Theosofische cursus 2c

Andere boeken geschreven door H.P. Blavatsky

Boeken en informatie over H.P. Blavatsky

Theosophical University Press Agency

Daal en Bergselaan 68, 2565AG Den Haag, 070-3231776