Lezing: Is de mens slechts een denkend dier?

Dinsdagavond 13 november 2018, aanvang 20.00 uur,

in het Dorpshuis de Blaercom, Schoolstraat 3 te Blaricum

“Ik denk, dus ik besta”, een interessante uitspraak van de Franse filosoof Descartes uit de 17e eeuw. Het is des te meer interessant, omdat men zich kan afvragen wat hij hier nu precies mee bedoelt. Het zou kunnen impliceren dat men alleen bestaat indien men kan denken en dus beseft dat men leeft.

Dat zou kunnen inhouden dat dieren, planten en mineralen als zodanig niet bestaan of het op z’n minst niet beseffen, al zijn ze dan wel op deze planeet aanwezig. In hoeverre is de mens dierlijk of onderscheidt hij zich dan van hen?

Over denken gesproken, dit bijzondere gezegde vraagt aldus om een redenatie en een uitleg die met ons menselijk redenerend denkvermogen kan worden geanalyseerd en besproken. Want wat is dan eigenlijk het verschil tussen het leven van bijvoorbeeld mensen en dieren en waarom heeft de mens ondanks het denkvermogen nog heel veel dierlijke neigingen in zijn gedragingen?
We leven allen hier op deze aarde, maar welk mysterie doet deze verscheidene rijken onderling van elkaar verschillen en waarom? De lezing zal hierover het één en ander uitleggen.

Koffie en thee voor eigen kosten ( + vrijwillige bijdrage)

Na afloop is er ruime gelegenheid voor het stellen van vragen en uitwisselen van gedachten.