Lezing: Avidyā (onwetendheid), het grootste kwaad der mensheid

Dinsdagavond 18 juni 2019, aanvang 20.00 uur,

in het Dorpshuis de Blaercom, Schoolstraat 3 te Blaricum

Als men deze titel voor het eerst leest, zou men kunnen denken: “Onwetendheid waarover dan?” Daar is zo één, twee, drie geen antwoord op te geven, want Avidyā is een Sanskrietwoord, met een heel diepzinnige en moeilijk te omschrijven betekenis en het tegenovergestelde van Vidyā, weten.

Het gaat niet over wetenschappelijke of technische kennis, op welk gebied dan ook en ook niet over de doorsnee kennis van het gewone dagelijkse leven. Nee, het gaat over innerlijke kennis, kortom, het waarom van het Aardse bestaan, de reden, het doel, het ontstaan, de rode draad die eigenlijk door alle onderwerpen en studies ter wereld loopt, maar die door slechts een enkeling waargenomen wordt. De allerbelangrijkste kennis echter is die van de Zelfkennis, de kennis van het innerlijke Zelf, diep in ons eigen wezen, een druppel die verbonden is aan de kosmische Oceaan van het mysterieuze en het oneindige Zijn. Hierin is alles eeuwig aanwezig en komt alles uit voort en zal daarom nooit verdwijnen, omdat het een groots geheel van Goddelijk leven is.

Koffie en thee voor eigen kosten ( + vrijwillige bijdrage)

Na afloop is er ruime gelegenheid voor het stellen van vragen en uitwisselen van gedachten.