Welkom op de website van het Theosofisch Genootschap.

Het Theosofisch Genootschap is de Nederlandse afdeling van de Theosophical Society (Pasadena), een internationale organisatie die probeert mensen ervan bewust te maken dat al het leven één is en ze aanmoedigt vanuit die visie te leven.

Wat is theosofie? Het woord is van Griekse oorsprong, van theos, ‘god’, en sophia, ‘wijsheid’, en betekent ‘wijsheid over goddelijke zaken’. Haar filosofie is een hedendaagse presentatie van de tijdloze wijsheid die de essentie is van religie, wetenschap en filosofie.

Theosophical University Press Agency is de uitgeverij van het Theosofisch Genootschap en probeert met haar literatuur een ruim beeld te geven van de esoterische filosofie (esoterie).

Overal in de theosofische literatuur staan aanwijzingen hoe een spirituele visie kan worden toegepast in de praktijk van het dagelijks leven. Voortdurend wordt daarin een beroep op ons gedaan om te leven naar onze hoogste idealen en voor het welzijn van anderen.

Een verkenning van de theosofie

Verkenning theosofie

Deze verzameling artikelen, gecomprimeerd en bewerkt uit theosofische publicaties, is een uitnodiging aan belangstellenden om de diepte en schoonheid van de theosofie te verkennen en te ervaren. De Theosophical Society streeft ernaar dat ‘universele broederschap’ beter wordt begrepen en dieper in het hart wordt gevoeld. Haar filosofie, gebaseerd op de universele wijsheidstraditie van de mensheid, biedt ons tijdloze beginselen die het intuïtieve begrip stimuleren en licht werpen op elk vraagstuk. Deze beginselen vormen hulpmiddelen waarmee onderzoekers de waarheid in zichzelf kunnen ontdekken en de raadsels van de natuur kunnen ontsluieren, en moedigen aan tot altruïsme en mededogen voor alle wezens.